Sytuacja mniejszości białoruskiej w Polsce

Sytuacja mniejszości białoruskiej w Polsce

  • 31 maj 0

31-05-2023

Od listopada 2022 roku przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku i Ministerstwu Edukacji i Nauki wywierają naciski na najważniejsze instytucje edukacyjne białoruskiej mniejszości w Polsce, a są to II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Forsowana jest nowa interpretacja prawa, które nie przeszkadzało funkcjonowaniu placówek kilkadziesiąt lat. Wymaga się zmian w statucie, aby nie wszyscy uczniowie byliby objęci nauczaniem białoruskiego jako języka mniejszości narodowej. W praktyce oznaczałoby to, że nauka tego przedmiotu oraz przystąpienie do matury z języka białoruskiego stałyby się nieobowiązkowe w tej szkole i faktycznie zrównywałoby to język mniejszości narodowej z przedmiotami fakultatywnymi, a ogólniak w Hajnówce straciłoby swój dotychczasowy charakter szkoły kształcącej swoich uczniów w zakresie języka i kultury białoruskiej mniejszości narodowej.

Wymuszane są zmiany niezgodne z szeregiem przepisów, w szczególności z Ustawą z dnia 13 września 1991 r. o systemie oświaty pomimo licznych prób rozmów.

“II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce to szkoła z ponad siedemdziesięcioletnią historią, która w założeniu powstała jako placówka dla przedstawicieli białoruskiej mniejszości narodowej. To liceum, które jest stałym i ważnym elementem życia kulturalnego i oświatowego białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. (…) To placówka nowoczesna, stawiająca na jednocześnie na wysoki poziom nauczania oraz na zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej białoruskiej mniejszości narodowej.”

Podobny problem pojawił się w bliźniaczym II LO z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim. Spowodowało to przerwanie kilkudziesięcioletniej tradycji szkoły i doprowadziło do zburzenia jej wyjątkowego charakteru.

“Nie możemy dopuścić, aby przez odgórne decyzje, forsowane wbrew prośbom i apelom środowiska, którego dotyczą, pogrzebały kilkadziesiąt lat pracy, zahamowały rozwój i w praktyce doprowadziły do zniszczenia edukacji białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. (…)” W obronie białoruskiej mniejszości i jej placówek edukacyjnych apelują liczne instytucje.
Obecny rząd walczy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce. W lutym tamtego roku Minister Edukacji “nałożył sankcję” na około 55 tys dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej.

Dlaczego równe traktowanie bez względu na narodowość, przynależność etniczną czy wiarę przeszkadza Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz zjednoczonej prawicy? – przeczytacie Państwo w tekście dołączonym do petycji. Zachęcamy do podpisywania.

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close