Apel Sejmiku woj. opolskiego w spr. obniżenia subwencji oświatowej

Apel Sejmiku woj. opolskiego w spr. obniżenia subwencji oświatowej

  • 31 gru 0

31-12-2021

 

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DOTYCZĄCY OBNIŻENIA WYSOKOŚCI SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA EDUKACJĘ W ZAKRESIE JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO NA ROK 2022

Sejmik Województwa Opolskiego z wielkim niepokojem przyjął poparcie dla projektu budżetu na rok 2022 przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Poprawka poselska, wsparta przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zmniejsza o niemal 40 mln zł wysokość środków finansowych na część oświatową subwencji ogólnej przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach.
Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój województwa opolskiego. Godzi ona bowiem nie tylko w obywateli polskich należących do mniejszości narodowych jak i etnicznych, ale przede wszystkim w budżety samorządów utrzymujących częstokroć niewielkie placówki edukacyjne. Znaczące obniżenie subwencji wpływających do jednostek samorządowych będzie bowiem groziło zamknięciem placówek szkolnych na terenach wiejskich. Bezpośrednie konsekwencje będą odczuwalne dla dzieci, ich językowej edukacji i dostępie do placówek edukacyjnych. Takie działanie jest zaprzeczeniem idei zawartych w jednogłośnie przyjętej przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030, gdzie jest wskazanie, że nasze działania mają na celu: Rozwój społeczeństwa wielokulturowego (wsparcie działań służących otwartości i tolerancji, rozwojowi wielokulturowości, integracji międzykulturowej i tożsamości regionalnej; promocja i wsparcie
działań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących region; promocja gwary śląskiej; rozwój edukacji kulturowej, wsparcie i integracja cudzoziemców i reemigrantów”. Przyjęcie tej poprawki przez Parlament RP może również oznaczać zmianę w zakresie polityki mniejszościowej państwa, której skutki mogą być bardzo dalekosiężne, bo przecież właśnie systemowa edukacja stanowi najważniejszy element działań na rzecz podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej mniejszości. Artykuł 35 ust. 1 Konstytucji RP stanowi:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”. Warto również wspomnieć o pogorszeniu się stosunków Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie z Republiką Federalną Niemiec, z którą w tym roku świętujemy 30. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a w województwie 20. rocznicę partnerstwa z Regionem Nadrenii-Palatynatu.

Apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne przeanalizowanie skutków tej poprawki. Równocześnie apelujemy do Senatu RP o odrzucenie tej poprawki. Zwracamy się do Rady Ministrów RP o wsparcie naszego stanowiska w tej niezwykle ważnej kwestii. Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie szkodliwe dla interesów państwa polskiego i będzie godzić w dobro reprezentowanych przez nas społeczności, które od wieków zamieszkują Rzeczpospolitą.

Foto UMWO

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close