List Współprzewodniczącego KWRiMNiE do Marszałek Sejmu RP

List Współprzewodniczącego KWRiMNiE do Marszałek Sejmu RP

  • 17 lis 0

17-11-2021

Publikujemy list, który Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Grzegorz Kuprianowicz wysłał do Marszałek Sejmu RP w sprawie próby odwołania posła Ryszarda Galli z funkcji wiceprzewodniczącego i członka prezydium Komisji.

 

Lublin, 10 listopada 2021 r.

 

Szanowna Pani

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

                                       

niezwykle ważnym organem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który szczególną uwagę poświęca sytuacji obywateli RP należących do mniejszości narodowych i etnicznych, jest Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od dziesięcioleci właśnie na forum Komisji są dyskutowane różne kwestie istotne dla mniejszości, często właśnie Komisja była miejscem, gdzie udawało się rozwiązywać pojawiające się problemy czy szukać dobrych rozwiązań. To niezwykle ważne, że o kwestiach mniejszości narodowych i etnicznych można rozmawiać ponad podziałami politycznymi.

Dobrą tradycją Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP było powoływanie do prezydium Komisji posłów należących właśnie do mniejszości narodowych i etnicznych. Miało to wymiar symboliczny, pokazywało, iż wolą polskiego parlamentu jest, by zasiadający w nim przedstawiciele mniejszości byli członkami władz organu Sejmu, który zajmuje się problematyką mniejszościową. Było to postrzegane jako wyraz otwartości i poszanowania podmiotowości mniejszości. Z drugiej strony miało to wymiar praktyczny, gdyż dawało posłom, będącym członkami mniejszości, większe możliwości działania w kwestiach ważnych dla społeczności mniejszościowych, tym bardziej, że właśnie ci posłowie mieli szczególną i naturalną znajomość tej problematyki.

Z tych wszystkich powodów z rozczarowaniem i niepokojem przedstawiciele mniejszości przyjęli informację, iż na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w dniu 26 października 2021 r. został zgłoszony wniosek o odwołanie przedstawiciela mniejszości niemieckiej posła Ryszarda Galli z funkcji wiceprzewodniczącego i członka prezydium Komisji. Poseł Ryszard Galla jest nie tylko jedynym posłem w polskim parlamencie wybranym bezpośrednio z listy mniejszości narodowej, ale także jedynym posłem należącym do mniejszości zasiadającym obecnie w prezydium Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Działalność posła Ryszarda Galli jako wiceprzewodniczącego i członka prezydium Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest niezwykle ważna i bardzo pozytywnie oceniana od strony merytorycznej. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych wielokrotnie podkreślają, że poseł Ryszard Galla często wyraża stanowisko wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych. Zasiadanie przez posła Ryszarda Gallę w prezydium Komisji pozwala też, z jednej strony, na szybkie informowanie środowisk mniejszości narodowych i etnicznych o kwestiach dla nich istotnych, z drugiej zaś – na bezpośrednie przekazywanie dla prezydium Komisji za jego pośrednictwem informacji od społeczności mniejszościowych, co pozwala na szybkie podejmowanie działań i niwelowanie potencjalnych problemów.

Szanowna Pani Marszałek, zwracam się z gorącą prośbą o pochylenie się nad tą istotną dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce kwestią, jaką jest zasiadanie w prezydium Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP posła będącego właśnie członkiem mniejszości. W przypadku odwołania posła Ryszarda Galli, w prezydium Komisji Sejmu RP, zajmującej się problematyką mniejszościową, nie będzie żadnego przedstawiciela mniejszości.

Jestem przekonany, że uda się znaleźć konsensus w tej kwestii, tak, by poseł Ryszard Galla nadal pozostał wiceprzewodniczącym i członkiem prezydium Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Jak podkreślałem ma to wymiar zarówno symboliczny, jak i praktyczny.

Korzystając z okazji chciałbym złożyć Pani Marszałek serdeczne życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

Do wiadomości:

– Pani Wanda Nowicka, Przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.

Zdjęcie Agencja Gazeta

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close