Niemiecki Instytut Spraw Polskich ogłasza stypendium naukowe!

Niemiecki Instytut Spraw Polskich ogłasza stypendium naukowe!

  • 06 paź 0

06-10-2021

Niemiecki Instytut Spraw Polskich zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium badawczego na rok 2021 na okres od czterech do sześciu tygodni w okresie od 1 listopada do 22 grudnia 2021 r.

Termin składania wniosków upływa dnia 17 października 2021 r.

Cel finansowania: 
Stypendia przyznawane są na wsparcie projektów akademickich w zakresie badań reprezentowanych przez Niemiecki Instytut Stpraw Polskich. Stypendia mają umożliwić młodym naukowcom, zwłaszcza z Polski i Niemiec, wykorzystanie bogatych zbiorów Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w ich pracy badawczej. Stypendyści z polski i niemiec powinni przebywać w Darmstadt w czasie trwania stypendium. Możliwe są również zgłoszenia z krajów trzecich.

Wysokość stypendium: 
Wysokość stypendium wynosi 1500 euro (1100 euro dla szczególnie uzdolnionych studentów w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej). Wszystkie dodatkowe koszty (koszty podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia) pokrywane są z tych środków.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:
Kwalifikacje akademickie osób ubiegających się o stypendium będą oceniane na podstawie składanych dokumentów aplikacyjnych. Preferowani są absolwenci, doktoranci i badacze podoktoranccy, w wyjątkowych przypadkach również zaawansowani studenci, którzy pracują nad projektem badawczym. Z reguły muszą oni mieć już za sobą pracę naukową w dziedzinie, którą zajmuje się instytut, lub w głównych obszarach zbiorów biblioteki.

Kandydat musi posiadać wystarczającą znajomość języka niemieckiego i w razie potrzeby przedstawić pisemny dowód tej znajomości.

Obowiązki stypendystów:
Przyjęcie stypendium oznacza, że stypendysta jest zobowiązany do zamieszkania w Darmstadt. Na zakończenie okresu stypendialnego należy złożyć sprawozdanie z wyników i doświadczeń. Ponadto oczekuje się, że w trakcie pobytu kandydat zaprezentuje projekt naukowy w dyskusji warsztatowej z pracownikami Instytutu.

Obowiązki Instytutu Niemieckiego w Polsce:
Oprócz świadczeń finansowych Instytut Niemiecko-Polski zapewnia miejsce pracy w zbiorach Instytutu, a także wesprze stypendystę w innych sprawach organizacyjnych. W miarę możliwości Niemiecki Instytut Spraw Polskich zapewni opiekę naukową jednego z pracowników naukowych.

Dokumenty aplikacyjne:
Kandydaci proszeni są o przesłanie do Niemieckiego Instytutu Polskiego drogą elektroniczną (na adres info@dpi-da.de) następujących dokumentów, z dopiskiem  “Forschungsstipendium” (stypendium badawcze):
– Wypełniony formularz
– Curriculum vitae
– Krótki zarys projektu (2-4 strony)
– Jeden lub dwa raporty eksperckie dotyczące projektu
– Kopie świadectw
– Lista publikacji (jeśli jest dostępna)

jako plik PDF.

Uzasadnienie przyznania lub odrzucenia nie zostanie podane. Nie istnieje roszczenie prawne o przyznanie stypendium.

Przy aplikacji obowiązują nasze przepisy o ochronie danych osobowych.

Stypendium jest wspierane finansowo przez: Fundacja Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen

 

   

Kontakt

Dr. Agnieszka Łada
Tel. 00 49 6151/420226
lada@dpi-da.de


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close