Konkurs Plastyczny 30 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Konkurs Plastyczny 30 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

  • 28 lipiec 0

28-07-2021

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim organizuje Konkurs Plastyczny 30 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy! 

Konkurs trwa od dnia 17.05.2021 r. do dnia 14.09.2021 r. i skierowany jest do dzieci i młodzieży mniejszości niemieckiej zamieszkałej w województwie opolskim w trzech kategoriach wiekowych:

A-szkoła podstawowa klasy VII-VIII,

B-szkoły średnie,

C-studenci.

Zadaniem Uczestników Konkursu Plastycznego jest przygotowanie pracy w dowolnej technice, jednakże wielkość pracy nie może przekroczyć formatu A3.

Temat prac to Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, dzięki któremu Polacy i Niemcy odkryli sąsiada na nowo. Dokument z 17 czerwca 1991 roku pokazuje, że Polska i Niemcy po raz pierwszy w historii ostatnich stuleci postanowiły budować wzajemne relacje na zaufaniu. Umowa reguluje w 38 artykułach niemal wszystkie płaszczyzny współpracy – od bezpieczeństwa, polityki i gospodarki, po prawodawstwo, ochronę środowiska i wymianę młodzieży. Niemcy żyjący w Polsce uzyskali status mniejszości narodowej i wsparcie polskiego rządu w kwestii pielęgnowania kultury i języka. Polska natomiast zyskała poparcie Niemiec na drodze do europejskiej integracji.

Zwycięzcy konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac szerokiemu gronu odbiorców podczas zorganizowanej w ramach 18 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim wystawie oraz poprzez publikację prac w mediach internetowych TSKN na Śląsku Opolskim.

Prace należy przesyłać najpóźniej do 14.09.2021 r. na adres Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole, bądź dostarczyć je w tym terminie do siedziby Organizatora do godz.15.30.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową są do pobrania z prawej strony. 

Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem VDG.


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close