TSKN zgłosił swoje przedstawicielki do rad programowych mediów publicznych – czy zostaną przyjęte?

TSKN zgłosił swoje przedstawicielki do rad programowych mediów publicznych – czy zostaną przyjęte?

  • 26 Lut 0

26-02-2021

Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji Telewizja Polska i Radia Publiczne powołują na czteroletnią kadencję rady programowe. Rady te liczą 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów. Jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. Ponadto w ustawie znajduje się następujący zapis: Powołując rady programowe oddziałów emitujących programy w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, dyrektorzy oddziałów uwzględnią kandydatów zgłaszanych przez organizacje społeczne mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

W marcu kończy się kadencja rad programowych TVP 3 Opole oraz Radia Opole. W poprzedniej kadencji w radach nie zasiadał żaden z przedstawicieli mniejszości niemieckiej mimo zgłaszanych przez środowisko mniejszości niemieckiej kandydatur. A warto zaznaczyć, że każde z mediów emituje programy dedykowane mniejszościom. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zgłosiło swoje kandydatury: Zuzannę Donath-Kasiurę do rady programowej TVP 3 Opole oraz Joannę Hassa do rady programowej Radio Opole. Z niecierpliwością czekamy na informacje o powołaniu rad programowych i mamy nadzieję, że Rada Mediów Narodowych będzie stosować się do zapisów ustawy, przy powoływaniu powyższych rad. 

 

 

Foto: Adrian Grycuk

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close