Minority SafePack: Komisja Europejska odwraca się od mniejszości narodowych w UE

Minority SafePack: Komisja Europejska odwraca się od mniejszości narodowych w UE

  • 16 Sty 0

16-01-2021

Zainicjowana przez FUEN (Federalistische Union Europäischer Nationalitäten) Europejska Inicjatywa Minority Safepack (MSPI), której celem było podniesienie części kompetencji w zakresie praw mniejszości narodowych i etnicznych na poziom Unii Europejskiej, zarejestrowana została w Komisji Europejskiej w 2018 r. Na początku 2021 roku miała być podjęta ostateczna decyzja na jej temat. 14.01.2021 Komisja Europejska odrzuciła inicjatywę MSPI. W Polsce na rzecz tej inicjatywy zebrano prawie 27 tysięcy podpisów; w całej Unii Europejskiej 1 123 422. Od roku 2017 zaangażowały się w nią środowiska mniejszości narodowych i etnicznych, liczących na ochronę praw mniejszości na szczeblu europejskim. Kampanię na terenie Polski koordynował Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (VdG). Członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zebrali ponad 13 000 podpisów.

Poniżej przeczytacie Państwo informację prasową FUEN

14 stycznia 2021 r. Komisja Europejska postanowiła zignorować głosy ponad miliona Europejczyków oraz Parlamentu Europejskiego i nie wprowadzać żadnych regulacji prawnych w celu ochrony mniejszości narodowych i językowych w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack. Swoją decyzją Komisja Europejska odwróciła się od autochtonicznych mniejszości, podpisanych pod inicjatywą obywateli, wniosku Parlamentu Europejskiego oraz wielu wspierających rządów krajowych i regionalnych oraz organów ustawodawczych z całej Europy.

„Komisja odrzuciła wezwanie tych, dla których ochrona dziedzictwa językowego i kulturowego Europy jest nie tylko modnym hasłem, ale codziennym wyzwaniem. Opublikowana opinia Komisji to tylko poklepanie po plecach, podczas gdy ponad 1,1 mln podpisanych pod inicjatywą obywateli, czekało na konkretne środki i kroki. Komisja porzuciła obecnie około 50 milionów obywateli UE należących do mniejszości narodowych i językowych, z których miliony już żyły w sytuacji nierówności we własnym kraju. Teraz Komisja Europejska, która powinna być prawdziwą strażniczką demokracji, praworządności, godności i sprawiedliwości, odwraca się od nich ”- powiedział przewodniczący FUEN i eurodeputowany Loránt Vincze, komentując decyzję Komisji.

Inicjatorzy i sygnatariusze Minority SafePack zjednoczyli do tej pory bezprecedensową liczbę zwolenników wokół tematu mniejszości narodowych w Europie. Wśród skutecznie podjętych w tym temacie działań były: dwie przełomowe sprawy sądowe ETS, udana ogólnoeuropejska kampania zbierania podpisów, poparcie Parlamentu Europejskiego, co znajduje odzwierciedlenie w uchwale podjętej z ponad 75% poparciem, a także duża liczba zwolenników krajowych i regionalnych, którzy wyrazili swoje poparcie jednogłośnie lub prawie jednogłośnie przyjętymi uchwałami, wśród których znalazł się niemiecki Bundestag, Druga Izba Niderlandów, Parlament Węgier, Landtag Szlezwiku-Holsztyna, Saksonii i Brandenburgii, Landtag Autonomicznej Prowincji Bolzano-Południowy Tyrol i Parlament Fryzyjski.

Zdaniem inicjatorów decyzja Komisji Europejskiej jest błędna pod kilkoma względami. Dyskredytuje instrument europejskiej inicjatywy obywatelskiej, jedyny instrument demokracji uczestniczącej w UE, odmawiając wprowadzenia ustawodawstwa w przypadku piątej udanej inicjatywy z rzędu. Zamiast zbliżyć się do obywateli, UE ponownie ignoruje jej propozycje – odzwierciedla to obecny deficyt demokracji w UE. Komisja odrzuciła również wniosek Parlamentu Europejskiego, jako współustawodawcy, o zainicjowanie aktów ustawodawczych, chociaż zdecydowana większość posłów do Parlamentu Europejskiego ze wszystkich grup politycznych w Parlamencie poparła tę inicjatywę.

W imieniu inicjatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack Loránt Vincze podziękował tym, którzy wierzyli w tę inicjatywę i zawsze ją wspierali. Podziękował wszystkim, którzy swoim podpisem poparli inicjatywę, oraz wybranym politykom, którzy prowadzili kampanię na rzecz mniejszości narodowych i językowych w Parlamencie Europejskim, ale także w parlamentach narodowych, w większości jako przedstawiciele większości społeczeństwa.

„W ciągu ostatnich ośmiu lat stworzyliśmy wartość dodaną: połączyliśmy mniejszości narodowe i językowe w całej Europie, które wyznaczyły sobie wspólne cele. Poziom współpracy, który osiągnęliśmy, jest bezprecedensowy. Położyliśmy fundament, na którym możemy teraz wspólnie budować. Dzięki naszym staraniom problematyka mniejszości narodowych stała się jednym z punktów agendy polityki europejskiej i zwróciliśmy uwagę na wszystko, co wspólnoty mniejszości w Europie mogą wnieść, jednocześnie wskazując nasze problemy i oczekiwania. Państwa członkowskie i regiony stanęły po naszej stronie i szkoda, że ​​ostateczną decyzję w naszym przypadku podjęli nie wybrani przedstawiciele, ale biurokraci, którzy rzeczywiście od początku stawiali na naszej drodze kolejne przeszkody. Wiemy, że mamy rację, chcemy tego co najlepsze dla naszych wspólnot mniejszościowych, chcemy tego, co najlepsze dla państw członkowskich, chcemy tego, co najlepsze dla Europy, a ta decyzja Komisji nie może nam odebrać wyników naszej prawie dziesięcioletniej pracy. Mimo naszego rozczarowania nie poddamy się i prosimy wszystkich, którzy do tej pory stali przy nas, aby się nie poddawali. Położyliśmy podwaliny, na których można zbudować Europę, w której wszyscy obywatele są prawdziwie równi” – powiedział przewodniczący FUEN.

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close