Mniejszość Niemiecka stawia na język niemiecki!

Mniejszość Niemiecka stawia na język niemiecki!

  • 14 paź 0

14-10-2020

„W dniu Święta Edukacji Narodowej chciałbym w imieniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – podziękować wszystkim nauczycielom i nauczycielkom, którzy podejmują trud wychowania i przekazania wiedzy dzieciom i młodzieży. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do tych, którzy na co dzień uczą języka niemieckiego i przekazują historię i kulturę mniejszości niemieckiej.” – mówi Przewodniczący TSKN Rafał Bartek.

Dla społeczności Mniejszości Niemieckiej znajomość języka jest niezwykle istotna – bez znajomości języka trudno myśleć o przetrwaniu tej grupy narodowej w Polsce. Niestety w okresie powojennym członkowie Mniejszości Niemieckiej nie mieli możliwości nauki tego języka, co ostatecznie skutkuje tym, że obecne średnie pokolenie nie posiada tych umiejętności językowych i ma problemy z przekazaniem języka niemieckiego młodszemu pokoleniu. Dopiero w latach 90 pojawiła się możliwość nauki tego języka w szkołach. Prawo do nauki języka niemieckiego reguluje ustawa oświatowa i odpowiednie rozporządzenia. Niestety w ostatnich dwóch latach Mniejszość Niemiecka po raz pierwszy spotyka się z sytuacją, w której pogarsza się jakość nauczania języka niemieckiego w szkołach. Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in nowa interpretacja przepisów przez MEN dotyczących nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i jako języka obcego w 7 i 8 klasach szkoły podstawowej. Organizacje Mniejszości Niemieckiej mając mocno ograniczony wpływ na to jak wygląda formalna oświata mniejszościowa w Polsce podejmują liczne działania, które pozwalają na pielęgnowanie tak ważnego z perspektywy możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży  języka niemieckiego.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim od lat organizuje liczne projekty językowe do których zaliczają się m.in.. Konkurs Języka Niemieckiego, Konkurs recytatorski „Jugend trägt Gedichte vor / Młodzież recytuje poezję” czy Konkurs piosenki niemieckojęzycznej „Superstar”. Organizowane są kursy języka niemieckiego dla dorosłych. Pandemia coronawirusa tymczasowo zatrzymała część projektów, ale już od września kontynuowany jest w 12 lokalizacjach projekt Miro Deutsche Fussballschule, czyli nauki języka poprzez sport. Również we wrześniu ponownie ruszyły sobotnie szkółki – Samstagskurse dla dzieci,
w sumie w całej Polsce utworzono 51 grup, z czego 35 w samym województwie opolskim.

W kontekście niekorzystnych zmian dotyczących nauczania języka niemieckiego w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej w tym roku ruszył również nowy projekt Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce – Deutsch AG. Projekt skierowany jest do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, którzy do klasy 6 uczyli się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W ramach projektu proponowane są dwie dodatkowe lekcje języka niemieckiego tygodniowo, w formie zajęć realizowanych na terenie szkół po zajęciach lekcyjnych. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci mogą polepszać swoją znajomość języka oraz poznać nowe ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych. Projekt realizowany jest w całej Polsce, w województwie opolskim w sumie w 92 szkołach podstawowych, w 151 grupach.

Dla dorosłych członków Niemieckie Towarzystwo Oświatowe oraz Związek Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce proponuje projekt LernRAUM.pl – który poprzez rozwój pasji, zainteresowań i udział w szkoleniach, kursach i warsztatach w języku niemieckim ma się przyczynić do zwiększania kompetencji językowych wśród członków i sympatyków Mniejszości Niemieckiej.

Życząc więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim zaangażowanym w kwestie edukacji w Polsce, TSKN pragnie podziękować serdecznie również wszystkim tym, którzy angażują się we wszelkie formy edukacji pozaszkolnej, uzupełniając a przede wszystkim ubogacając ofertę edukacyjną naszego województwa, dla którego język niemiecki pozostaje od lat jedną z głównych sił napędowych rozwoju gospodarki.

   


X
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close