Wkrótce rozpoczynają się 17. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim!

Wkrótce rozpoczynają się 17. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim!

  • 23 Wrz 0

23-09-2020

Już niedługo rozpoczynamy 17. Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim! Co roku są organizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, we współpracy z organizacjami partnerskimi. 

Pomimo pandemii i licznych ograniczeń, przygotowaliśmy szeroki program dla mieszkańców województwa opolskiego. 

Program:

Ausstellung / Wystawa

01.10.2020 • 17:00

„Typisch schlesisch!?“ Regionalbewusstsein und schlesische

Identitäten / „Typowo śląskie!? Świadomość regionalna i śląskie

tożsamości

Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20. Wojewódzka Biblioteka

Publiczna w Opolu

Do / bis 31.10.2020. Eintritt frei / wstęp wolny

 

Spaziergang durch Oppeln / Spacer po Opolu

04.10.2020 • 10:00

Thema des Spaziergangs: Modernismus in Oppeln, aber wo? /

Temat spaceru: Modernizm w Opolu, ale gdzie? – Spaziergang mit /

spacer z: Aneta Lissy-Kluczny

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

Treffpunkt: Das Deutsche Konsulat in Oppeln / Miejsce spotkania:

Konsulat RFN w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 11

 

Buchpräsentation / Prezentacja publikacji – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

05.10.2020 • 17:00

Akademisches Studien- und Lehrbuch unter dem Titel „Schlesien

als Kulturregion Europas. Ein Studien- und Lesebuch zu

geschichtlichen, literatur-, sprach- und kulturwissenschaftlichen

Querschnittsthemen“ / „Śląsk jako europejski region kulturowy.

Podręcznik z antologią tekstów historycznych, literaturoznawczych,

językoznawczych i kulturoznawczych”

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

Sala katechetyczna przy Katedrze w Opolu, pl. Katedralny 2

 

Stadtrallye / Gra miejska

05.10.2020 • 10:00

Ein Spiel in dem die Jugendlichen an einer „Reise” teilnehmen

können, dank der lernen sie die Geschichte der Deutschen

Minderheit in Ihrer Region kenn / Gra miejska, w której młodzi

ludzie zostają wysłani w „podróż”, dzięki której poznają historię

mniejszości niemieckiej w swoim regionie

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 441 62 05

Veranstalter / Organizator: www.bjdm.eu

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

 Vortrag / Wykład – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

06.10.2020 • 17:00

75. Jahrestag der Nachkriegstragödie von 1945 /

75 lat od Tragedii z roku 1945

Referent / Referent: ks. Piotr Górecki

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

Sala katechetyczna przy Katedrze w Opolu, pl. Katedralny 2

 

 Ausstellung / Wystawa

Eröffnung der Ausstellung / Otwarcie wystawy – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

08-31.10.2020 • 16:00

„Im Fluss der Zeit. Jüdisches Leben an der Oder /

Z biegiem rzeki. Dzieje żydów nad Odrą”

Hol Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,

Piastowska 14 – Ostrówek

 

Feierliche Eröffnung / Uroczysta inauguracja

09.10.2020 • 19:00

Konzert der Oppelner Philharmonie / Koncert Filharmonii Opolskiej

Geige / skrzypce: Anna Maria Staśkiewicz

Dirigent / dyrygent: Johannes Klumpp

Im Programm / W programie:

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Uwertura Ruy Blas op. 95

Wolfgang Amadeus Mozart – III Koncert skrzypcowy G-dur KV 216

Ludwig van Beethoven – VI Symfonia F-dur op. 68 Pastoralna

Tickets / Bilety: Kasse der Oppelner Philharmonie / Kasa

Filharmonii Opolskiej Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera,

Krakowska 24, Opole

 

Archiv der Erzählten Geschichte / Archiwum Historii Mówionej

09.10.2020 • 18:00

Archiv der Erzählten Geschichte. Zeitzeugentreffen /

Archiwum Historii Mówionej. Spotkanie ze świadkami czasu.

„Po kolei – o kolei. Mit dem Zug durch die Heimat“

Veranstalter / Organizator: www.haus.pl

Sala widowiskowa przy OSP w Kolonowskiem, ul. Leśna 6B

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Konferenz / Konferencja

09-11.10.2020

„Hier durften wir bleiben“ / „Tutaj mogliśmy zostać”

Veranstalter / Organizator: www.vdg.pl

Sankt Annaberg / Góra Św. Anny

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia: monika.wittek@vdg.pl

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Buchpräsentation / Prezentacja publikacji

09.10.2020 • 17:30

Gogolin. Ort meiner Kindheit und Jugend /

Gogolin. Moje dzieciństwo i młodość.

Gogolin, Hotel Karolinka, ul. Kasztanowa 30

Veranstalter / Organizator: www.skgd.pl/dfk-gogolin-gogolin/

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Workshop / Warsztaty

10.10.2020 • 11:00-15:00

(Un)Höflichkeit in Deutschland und Polen / (Nie)grzeczność

w Niemczech i w Polsce – Prof. Joanna Szczęk

DFK Stubendorf / DFK Izbicko

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia: 501 061 666

Veranstalter / Organizator: www.lernraum.pl

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Spaziergang durch Oppeln / Spacer po Opolu

10.10.2020 • 10:00

Thema des Spaziergans: Insel Bolko gestern und heute /

Temat spaceru: Wyspa Bolko wczoraj i dziś. Spaziergang mit /

spacer z: Aneta Lissy-Kluczny

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

Treffpunkt: Irena Sendler Bruecke – Eingang von der Insel

Pescheke / Miejsce spotkania: Most im. Ireny Sendlerowej.

Wejście od wyspy Pasieki

 

 Konzert / Koncert – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

11.10.2020 • 17:00

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum /

Życie bez muzyki byłoby pomyłką

Piotr Lempa – Bas, Thomas Cornelius – Klavier

Muzeum Diecezjalne w Opolu, ul. kard. Bolesława Kominka 1A,

45-032 Opole

Tickets / Bilety: tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

 

Ausstellung / Wystawa

12.10.2020

Ausstellung „Deutsche Minderheit im Oppelner Schlesien– 30 Jahre” / Wystawa „Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim– 30 lat”

Oppeln / Opole Rynek

 

 Vortrag / Wykład – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

13.10.2020 • 17:00

Berühmte Deutsche aus Schlesien. Ihr Einfluss auf das Leben,

die Kultur und das Erbe der Region Schlesien / Wybitni niemieccy

Ślązacy. Ich wpływ na życie, kulturę i dorobek

Referent / Referent: Krzysztof Ogiolda

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

Sala katechetyczna przy Katedrze w Opolu, pl. Katedralny 2

 

Kamishibai Literaturworkshop / warsztat literacki

13.10.2020 • 11:00

„Die kleine Maus sucht einen Freund“ / „Myszka szuka przyjaciela“

– Eric Carle. Mein Kamishibai – Bilderbuchgeschichten mit

unserem Erzähltheater (für kleine Kinder bis 9 Jahre) / Moje

kamishibai – Prezentujemy książki obrazkowe w naszym teatrzyku

opowieści (dla dzieci do 9 lat].

Anmeldung erforderlich / zgłoszenia, tel. 77 47 47 085

WBP Opole – Biblioteka Austriacka – Österreich-Bibliothek,

Piłsudskiego 5

 

Archiv der Erzählten Geschichte / Archiwum Historii Mówionej

14.10.2020 • 18:00

Zeitzeugentreffen / Spotkanie ze świadkami czasu

„Mniejszości Niemiecka w latach 1990. Działaliśmy lokalnie –

myśleliśmy globalnie” / „Deutsche Minderheit im Jahr 1990.

Wir handelten lokal – wir dachten global“

Veranstalter / Organizator: www.haus.pl

Hotel i Restauracja Karolinka w Gogolinie, ul. Kasztanowa 30

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

 Kurzfilm / Film krótkometrażowy – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

15.10.2020 • 12:00

Rheinland-Pfalz: ein Coronasommer voller Kunst. Reichhaltiges

Kulturlandschaft des Landes Rheinland-Pfalz /

Nadrenia-Palatynat: Lato pełne kultury. Krajobraz kulturowy landu

Nadrenia-Palatynat

 

Workshop / Warsztaty

17.10.2020 • 9:00

Instagram Fotos mit dem Smartphone /

Zdjęcia na Instagrama zrobione telefonem

Referent / Referent: Erol Gurian

Sankt Annaberg / Góra Św. Anny, al. Jana Pawła II 7

Veranstalter / Organizator: www.lernraum.pl, 501 061 666

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Dankbarkeits Konzert / Koncert dziękczynny – ONLINE

Live-Übertragung / transmisja na żywo:

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

18.10.2020 • 15:00

Monika Piechaczek Sopran / sopran

Oskar Koziołek-Goetz – Bas Baryton / bas baryton

Michał Rożek – Geige / skrzypce

Mateusz Rożek – Klavier / fortepian

Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach,

Opolska 32

Tickets / Bilety: tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

 

Autorenlesung für Kinder/

Spotkanie autorskie dla dzieci – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

19.10.2020 • 10:00

Fantastiolisch-verrücktische Märchen

Kinderbuchautor / autor książek dla dzieci Thommi Baake

(für Grundschulen / dla szkół podstawowych)

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

 

Buchpräsentation / Prezentacja książki

20.10.2020 11.00

30 Jahre der Soziall-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im

Oppelner Schlesien in bildern / 30 lat Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na fotografiach

Konferenzsaal der SKGD / Sala konferencyjna TSKN, Opole,

M. Konopnickiej 6

 

 Workshop /Warsztaty – ONLINE

21.10.2020

Dialekt, Umgangssprache, Standardsprache. Einführung in das

österreichische Deutsch / Dialekt, język potoczny i oficjalny

Wprowadzenie do austriackiej odmiany języka niemieckiego

– Dr. Małgorzata Jokiel

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia: 501 061 666

Veranstalter / Organizator: www.lernraum.pl

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

 Autorenlesung / Spotkanie z autorem – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

21.10.2020 • 17:00

Ihre Müter, unsere Vätter. Die unbequeme Geschichte die

Nachkriegspolen / Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna historia

powojennej Polski – Piotr Pytlakowski

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

 

Kamishibai Literaturworkshop / warsztat literacki

22.10.2020 • 11:00

„Rotkäppchen / „Czerwony Kapturek“ – Julian Brudzewski.

Mein Kamishibai – Bilderbuchgeschichten mit unserem

Erzähltheater (für kleine Kinder bis 9 Jahre) / Moje kamishibai –

Prezentujemy książki obrazkowe w naszym teatrzyku opowieści

(dla dzieci do 9 lat).

Anmeldung erforderlich / na zgłoszenia. Tel. 77 47 47 085

WBP Opole, Biblioteka Austriacka – Österreich-Bibliothek,

Piłsudskiego 5

 

Konzert / Koncert – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

24.10.2020 • 17:00

Das Finalle des Wettbewerbs SUPERSTAR /

Koncert finałowy Konkursu Piosenki Niemieckiej SUPERSTAR 2020

Liveübertragung / transmisja na żywo

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Vorlesung / Wykład

25.10.2020 • 16:00

Drei große Investitionen des deutschen Oberschlesiens in der 30.

Jahre / Trzy wielkie inwestycje lat 30. XX w. na niemieckim Górnym

Śląsku

Referent / Referent: Dawid Smolorz

DFK Guttentag / DFK Dobrodzień

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia: 501 061 666

Veranstalter / Organizator: www.lernraum.pl

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Spaziergang durch Oppeln / Spacer po Opolu

27.10.2020 • 10:00

Spaziergang auf den Spuren Leo Baecks und der jüdischen

Gemeinde Oppelns zu seiner Zeit / Śladami Leo Baecka i żydowskiej

gminy wyznaniowej w Opolu za jego czasów

Spaziergang mit / spacery: Dr. Gerhard Schiller.

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 4021076,

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

 

Seminar / Seminarium

27-30.10.2020

25. Schlesienseminar / Seminarium Śląskie

Das Ende des Zweiten Weltkriegs mit besonderem Schwerpunkt auf

die Geschehnisse in den damaligen deutschen Ostgebieten / Koniec

II WŚ i jej skutki we wschodnich terenach Niemiec

Programm / Program www.haus.pl

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 402 51 05,

e-mail: karolina.syga@haus.pl

Kamień Śląski, ul. Parkowa 1B, 47-325 Kamień Śląski

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Autokino / Kino samochodowe

30.10.2020

Deutschesautokino in Krappitz /

Niemieckie kino samochodowe w Krapkowicach

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 77 441 62 05

Parking przy pływalni Delfin, ul. Wrzosów 2 w Krapkowicach

Veranstalter / Organizator: www.bjdm.eu

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Konzert zum Beethovenjahr in Schloss Engers am Rhein

/ Koncert z okazji obchodów Roku Beethovenowskiego

w zamku Engers nad Renem – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

30.10.2020 • 19:00

Markus Becker – Klavier / Fortepian

Junge Streicher der Villa Musica / Skład smyczkowy Villa Musica

Im Program / W programie: Ludwig van Beethoven: Klaviertrio

c-Moll, op. 1 Nr. 3, Robert Schumann: Klavierquintett Es-Dur,

44. Akademie für Kammermusik der Villa Musica / Akademia

Muzyki Kameralnej Villa Musica

 

 Konzert / Koncert – ONLINE

www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln

31.10.2020 • 18:00

Kreiskonzert in Carlsruhe / Koncert powiatowy w Pokoju

Jugendblassorchester Bażany. Solisten / Soliści: Agnieszka

Węgrzynowska&David Stoklosa. Orgel / Organy: Ryszard Ziaja

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

 

Wissenschaftliche Konferenz / Konferencja naukowa

16-19.11.2020 • 16:30-18:30

„Deutsche Minderheit in der Zwischenkriegszeit“

Veranstalter / Organizator: Forschungszentrum der Deutschen

Minderheit / Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej

Anmeldung / Informacje i zgłoszenia, tel. 533 262 585,

alicja.mainusch@haus.pl

Begleitveranstaltung / Impreza towarzysząca

   

Pliki do pobraniaSkip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close