Zjazd Delegatów ZNSSK obradował na Górze Św. Anny

Zjazd Delegatów ZNSSK obradował na Górze Św. Anny

  • 20 maj 0

20-05-2018

W sobotę 19 maja 2018 r. na górze Św. Anny odbył się 49. zjazd delegatów ZNSSK w Polsce. Delegaci między innymi wysłuchali sprawozdania z działalności zarządu za rok 2017, przedyskutowali i wprowadzali zmiany do Statutu ZNSSK w Polsce oraz wybrali nowy zarząd i komisję rewizyjną.

Oprócz delegatów w zjeździe uczestniczyli przedstawiciele organizacji stowarzyszonych oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości była Pani Konsul Republiki Federalnej Niemiec Sabine Haake, poseł na Sejm RP Ryszard Galla, burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski oraz Przewodniczący Fundacji Rozwoju Śląska Arnold Czecha. Przemówienie do delegatów i gości skierowali Konsul Sabine Haake, Poseł Ryszard Galla oraz burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski.

Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2017 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i plan prac na nadchodzący rok. Oprócz licznych projektów i sukcesów dyskutowano także o trudnościach społeczności niemieckiej. Delegaci zajmowali się między innymi zmianami w statucie Związku i przyjęli stanowisko w sprawie nauczania języka niemieckiego w szkołach. Ponadto, skierowano do rządu Polski i Niemiec apel w sprawie potrzeby utworzenia w Opolu ośrodka dokumentacyjnego przez mniejszość niemiecką.

Podczas Zjazdu Delegatów Bernard Gaida poinformował o przejęciu patronatu nad VI. Festiwalem Kultury Mniejszości Niemieckiej przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad był wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej ZNSSK w Polsce.

Do zarządu w nowej kadencji zostali wybrani:
Bernard Gaida
Michał Schlueter
Rafał Bartek
Maria Neumann
Marcin Lippa
Waldemar Świerczek
Damian Stefaniak
Peter Jeske

Stanowisko Przewodniczącego po raz kolejny objął Bernard Gaida, a wiceprzewodniczącym został Michał Schlueter.

Do Komisji Rewizyjnej Związku zostali wybrani: Józef Swaczyna, Agnieszka Dłociok i Henryk Hoch.

W załączniku przedstawiamy raport z działalności i plan pracy na nadchodzący rok, a także stanowisko dotyczące nauczania języka niemieckiego oraz apel o konieczności założenia przez mniejszość niemiecką ośrodka dokumentacyjnego w Opolu.

Quelle: VDG


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close