Nie ma miejsca dla mniejszości niemieckiej w radach programowych TVP 3 Opole i Radio Opole

Nie ma miejsca dla mniejszości niemieckiej w radach programowych TVP 3 Opole i Radio Opole

  • 28 Kwi 0

28-04-2017

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zgłosiło w grudniu ubiegłego roku swoich kandydatów do Rad Programowych Radia Opole oraz TVP 3 Opole. Zgodnie z uchwałami nr 72 i 73 z dnia 16 marca 2017, decyzją Rady Mediów Narodowych żadna z zaproponowanych przez TSKN i VDG osób nie została powołana w skład Rad programowych. Do tej pory organizacje mniejszości niemieckiej miały swojego przedstawiciela w Radzie Programowej Radia Opole, miały również do niedawna przedstawiciela w Radzie Programowej TVP3 Opole. Przypominamy, że zgodnie z art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji 1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: (…) 8a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Po wystosowaniu zapytania do Rady Mediów Narodowych z prośbą o informację w tym zakresie, otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Pismo znajdą Państwo z prawej strony do pobrania

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close