Za nami pierwsze jesienne zebranie powiatowe, zorganizowane w Polskiej Cerekwi dla powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.  Frekfencja była 100%! Dziękujemy wszystkim...