Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Dokumentem, który kompleksowo reguluje prawa i obowiązki mniejszości w Polsce, w tym mniejszości niemieckiej, jest ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r.

Ustawa precyzuje pojęcie mniejszości narodowych i wymienia te, które na terenie Polski się znajdują. Zawiera również informacje odnośnie używania języka mniejszości, oświaty, kultury oraz integracji obywatelskiej i społecznej oraz wymienia organy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Tekst ujednolicony ustawy: Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

X