Strategia Rozwoju Oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce

W 2006 roku opracowano Strategię rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce, dokument, który sporządziło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratorami oświaty i organizacjami mniejszości niemieckiej w Polsce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz międzynarodowymi zobowiązaniami naszego kraju, osoby, które należą do mniejszości niemieckiej mają prawo zarówno do nauki języka, jak i do nauki w języku niemieckim jako języka mniejszości narodowej. Przesłanką do opracowania takiej strategii było poruszenie specyficznych problemów oświaty MN w Polsce. Mniejszość niemiecka poprzez Strategię postulowała m.in. o utworzenie zespołu szkół dwujęzycznych, zmianę systemu finansowania oświaty, zmiany w treści nauczania tzn. programach i podręcznikach, utworzenie systemu grantów w celu wspierania doradztwa metodycznego dla nauczycieli języka mniejszości narodowej, wprowadzenie dwujęzycznych świadectw dla uczniów szkół dwujęzycznych oraz intensyfikację wymiany polskich i niemieckich uczniów i nauczycieli. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej wynegocjowali przy obradach Okrągłego Stołu, aby instytucje państwowe dokonały weryfikacji ww. dokumentu i stopnia jego realizacji. W ramach realizacji tego postanowienia powołano specjalną grupę roboczą, która ma obradować nad wprowadzeniem zmian w wyżej wymienionym dokumencie. Stronami w negocjacjach są przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pełny tekst: Strategia Rozwoju Oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce

X