Program You.pa

Program zwiększania kompetencji YOU.PA przygotowany przez Otto Benecke Stiftung e.V. oferuje młodym ludziom, którzy angażują się w działania mniejszości niemieckiej, szanse rozwoju oraz zawodowe perspektywy. Program ma wspomagać działania w organizacjach mniejszości niemieckiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W trzech modułach kształcenia zostają przekazane i równocześnie praktykowane metody kształcenia i pracy z młodzieżą.

Uczestnicy zdobywają certyfikaty na poziomach:

 • Manager młodzieży (moduł wstępny): 8 miesięcy
 • Wykładowca (moduł rozwojowy): 8 miesięcy
 • Manager kształcenia pozaszkolnego (moduł profesjonalizacji): 8 miesięcy.

Udział w programie jest możliwy dla młodych ludzi w wieku 18-29 z Estonii, Mołdawii, Chorwacji, Litwy, Łotwy,Polski, Serbii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Czech, Węgier, którzy

 • Aktywnie angażują się w prace mniejszości niemieckiej
 • Posiadają dobrą umiejętność obsługi komputera
 • Mają stały dostęp do Internetu
 • Posługują się językiem niemieckim w mowie i w piśmie
 • Oraz z sukcesem przeszli etap rekrutacji w programie.

Moduły

Program obejmuje 3 spójne ze sobą moduły. Nauka jednego modułu trwa od 8 do 10 miesięcy. Każdy moduł zawiera pisemne i ustne egzaminy.

Moduł I: Podstawowe kwalifikacje i praca z młodzieżą w odniesieniu do mniejszości niemieckiej

Wymagany czas nauki dla uczestników: ok. 25 dni

Certyfikat: Manager młodzieży

Zakres tematyczny

 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie konfliktami, czasem i własnym rozwojem
 • Organizacja czasu pracy i formy prezentacji
 • Praca projektowa z uwzględnieniem orientacji zawodowej
 • Finansowanie projektów
 • Praktyka w organizacji mniejszości niemieckiej we własnym kraju lub za granicą

Moduł II: Edukacja pozaszkolna w środowisku mniejszości niemieckiej

Wymagany czas nauki dla uczestników: ok. 30 dni

Certyfikat: Wykładowca

Zakres tematyczny

 • Odnoszący sukcesy wykładowca
 • Dydaktyka szkoleń
 • Planowanie zajęć
 • Międzynarodowe prawa mniejszości
 • Międzynarodowe sieciowanie
 • Szczególne wymagania do pracy w mniejszościach narodowych
 • Przeprowadzenie praktycznego projektu młodzieżowego

Moduł III: Manager kształcenia pozaszkolnego

Wymagany czas nauki dla uczestników: ok. 40 dni

Certyfikat: Manager kształcenia pozaszkolnego

Zakres tematyczny:

 • Zarządzanie edukacją pozaszkolną, marketing, contorlling
 • E-Learning
 • Stypendia i programy wsparcia dalszego rozwoju
 • Założenie działalności
 • Praktyka w instytucji kształcenia w Niemczech

you.pa-logo

Kontakt

ECEO

ul. Szpitalna 17a, 45010 Opole, Polen
Tel. +4877 4232246

Pliki do pobrania

X