Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Krolla

Program Funduszu Stypendialnego 2018 Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej. Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.

Wypełnione wnioski w języku polskim i niemieckim, prosimy składać w oryginale osobiście w siedzibie Fundacji lub drogą pocztową pod adresem:
Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole

X