Udział w wyborach parlamentarnych

Udział w wyIMG_5364borach parlamentarnych:

Towarzystwo regularnie, bo już od roku 1991, zgłasza swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych. Komitety wyborcze mniejszości narodowych zwolnione są z konieczności przekroczenia 5% progu wyborczego w skali całego kraju. Komitet wyborczy „Mniejszość Niemiecka” po raz pierwszy pojawił się w roku 1990 w czasie wyborów uzupełniających do senatu w województwie opolskim. Kandydatem na senatora był wówczas Henryk Kroll, który mimo dużego poparcia nie zdobył mandatu. Kontrkandydatką Henryka Krolla w drugiej turze wyborów była prof. Dorota Simonides – kandydatka z Komitetu „Solidarność”. Głosowało na nią 67% wyborców.

W roku 1991 powstał Wyborczy Blok Mniejszości, utworzony przez Ukraińców, Litwinów, Słowaków i Czechów. Mniejszość niemiecka nie przystąpiła do tego bloku lecz wystawiła swoich kandydatów na oddzielnych listach. Komitet Wyborczy „Mniejszość Niemiecka” odniósł wielki sukces, który wprowadził do parlamentu 5 posłów i 1 senatora. Byli nimi: Bruno Kosak, Henryk Kroll, Helmut Paździor, Antoni Kost i Edward Flak. Mandat senatora uzyskał Gerhard Bartodziej. O sukcesie wyborczym mniejszości niemieckiej zdecydowała silna mobilizacja mniejszości na Opolszczyźnie, którą przeprowadzono w oparciu o struktury organizacyjne tej mniejszości. W tej kadencji sejmu posłowie mniejszości niemieckiej utworzyli Klub Parlamentarny Mniejszości Niemieckiej, a poseł Henryk Kroll został wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Prace klubu parlamentarnego skupiały się przede wszystkim na procesie przygotowywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej komitetu www.mniejszoscniemiecka.eu

  • Ryszard Galla
    Ryszard Galla Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

W kolejnej kadencji Sejmu (1993-1997) mniejszość niemiecką z województwa opolskiego reprezentowało 3 przedstawicieli: Joachim Czernek, Henryk Kroll i Helmut Paździor. W senacie z ramienia mniejszości niemieckiej zasiadał ponownie Gerhard Bartodziej. W kolejnych wyborach parlamentarnych poparcie dla mniejszości niemieckiej jeszcze bardziej się obniżyło, z 3 przedstawicieli zostało tylko dwóch (Henryk Kroll i Helmut Paździor), a do senatu nie udało się wprowadzić ani jednego przedstawiciela. Taka sama reprezentacja mniejszości w sejmie zachowała się po wyborach parlamentarnych w roku 2001. W 5 kadencji sejmu (2005-2007) a ramienia mniejszości również zasiadało dwóch posłów, ale zmienił się ich skład osobowy. Mandat poselski uzyskali Henryk Kroll i Ryszard Galla. Od wyborów w roku 2007 (czyli w szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej kadencji sejmu) mandat poselski uzyskuje jeden przedstawiciel mniejszości, a jest nim Ryszard Galla. Tak jak w poprzednich kadencjach, Ryszard Galla jest członkiem Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Finansów Publicznych.

W przypadku wyborów parlamentarnych KWW Mniejszość Niemiecka odnotowuje systematyczny spadek ilości głosów oddawanych na kandydatów znajdujących się na jego listach. Do wyborów z roku 2011 spadek był dość widoczny. W roku 2015 KWW Mniejszość Niemiecka odnotowała również spadek ilości głosów, ale bardzo nieznaczny w porównaniu do lat poprzednich – w wyborach parlamentarnych w roku 2011 na KWW Mniejszość Niemiecka oddano łącznie 28 014 głosów, w 2015 roku – 27 530, a w 2019 roku – 32 094 słosy.

Informacje o bieżącej działalności posła Galli można znaleźć na jego stronie internetowej: http://www.ryszard-galla.pl/ lub facebookowym profilu: https://www.facebook.com/GallaRyszard/

Pokrewne wpisy:

X