Dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zespoły i grupy artystyczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim mają możliwość ubiegać się o dofinansowanie do swojej działalności. Aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie prosimy o wypełnienie wniosku, który znajda Państwo w tabelce z prawej strony. Termin składania wniosków na rok 2020 mija 26.08.2019 r. (poniedziałek).

Przypominamy, że ubiegają się Państwo o dofinansowanie działalności zespołów, nie mamy możliwości pokrycia wszystkich kosztów, a jedynie ich części – 80% kosztów.

Informujemy również, iż we wnioskach o dotację MUSI znaleźć się dokładne zapotrzebowanie (ilość, rodzaj, cena) na rok 2020. Prosimy o dokładne przemyślenie wnioskowanych kwot.

UWAGA!

Możliwość otrzymania dotacji na następujące kategorie:

koszty transportu (w przypadku wieloosobowych zespołów) lub paliwa (w przypadku solistów lub małych zespołów), koszty zakupu lub naprawy instrumentów muzycznych lub zakup akcesoriów do instrumentów, jak np. futerał, pulpit, ustnik itp., wynagrodzenie dla instruktora zespołu (jeśli nie otrzymuje on wynagrodzenia z innych źródeł). Kategoria „Andere/inne” dotyczy np. zakupu podkładów muzycznych, sprzętu nagłośnieniowego, teczek na nuty itp.

Ze względu na wytyczne MSWiA niestety nie można wykorzystać dotacji na zakup lub szycie strojów.

Warunki dla zespołów artystycznych ubiegających się o dofinansowanie działalności przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN), dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

Zespół artystyczny ubiegający się o dofinansowanie musi być zespołem funkcjonującym przy danym kole DFK, Zarządzie Gminnym DFK czy Zarządzie Powiatowym DFK.

Jedynie zespoły współpracujące z DFK mogą być finansowane przez TSKN dzięki dotacji MSWiA.

Zespół artystyczny występuje jako grupa artystyczna Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a co za tym idzie: nie zmienia nazwy w zależności od miejsca i gremium przed którym występuje.

Grupa artystyczna TSKN występuje z programem dwujęzycznym (niemieckim i polskim).

Zespół artystyczny dotowany przez TSKN promuje Towarzystwo zamieszczając na swoich materiałach promocyjnych informację (logo) o finansowaniu przez TSKN i MSWiA.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku na działalność zespołu w wyznaczonym przez TSKN terminie.

Jednym z warunków otrzymania dotacji jest również terminowe i rzetelne rozliczenie środków dofinansowania za rok ubiegły oraz przesłanie sprawozdań i fotodokumentacji z prowadzonej działalności (wytyczne dot. Rozliczenia znajdują się w osobnym pliku).

Korzyści płynące z dofinansowania zespołu artystycznego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim:

  1. Wsparcie działalności
  2. Promocja zespołu na stronie TSKN (skgd.pl) oraz w portalach społecznościowych TSKN.
  3. Promocja zespołu na imprezach TSKN i innych imprezach mniejszości niemieckiej.
  4. Wydawanie materiałów promocyjnych z informacją o zespole.
  5. Rollup z nazwą zespołu
X

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close