Dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zespoły i grupy artystyczne Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim mają możliwość ubiegać się o dofinansowanie do swojej działalności. Aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie prosimy o wypełnienie wniosku, który znajda Państwo w tabelce z prawej strony. Termin składania wniosków na rok 2019 mija 18.08.2018 r. (piątek).

Przypominany, że ubiegają się Państwo o dofinansowanie działalności zespołów, nie mamy możliwości pokrycia wszystkich kosztów, a jedynie ich część – 80% kosztów.

Informujemy również, iż w związku ze zmianami ze strony MSWIA, we wnioskach o dotację MUSI znaleźć się dokładne zapotrzebowanie (ilość, rodzaj, cena) na rok 2019. Prosimy o dokładne przemyślenie wnioskowanych kwot. 

Warunki dla zespołów artystycznych ubiegających się o dofinansowanie działalności przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (TSKN), dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA):

 1. Zespół artystyczny ubiegający się o dofinansowanie musi być zespołem funkcjonującym przy danym kole DFK, Zarządzie Gminnym DFK czy Zarządzie Powiatowym DFK.
 2. Jedynie zespoły współpracujące z DFK mogą być finansowane przez TSKN dzięki dotacji MSWiA.
 3. Zespół artystyczny występuje jako Grupa artystyczna Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a co za tym idzie: nie zmienia nazwy w zależności od miejsca i gremium przed którym występuje.
 4. Grupa artystyczna TSKN występuje z programem dwujęzycznym (niemieckim i polskim).
 5. Zespół artystyczny dotowany przez TSKN promuje Towarzystwo zamieszczając na swoich materiałach promocyjnych informację (logo) o finansowaniu przez TSKN i MSWiA.
 6. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku na działalność zespołu w wyznaczonym przez TSKN terminie.
 7. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest również terminowe i rzetelne rozliczenie środków dofinansowania za rok ubiegły oraz przesłanie sprawozdań i fotodokumentacji z prowadzonej działalności (wytyczne dot. Rozliczenia znajdują się w osobnym pliku).

Korzyści płynące z dofinansowania zespołu artystycznego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim:

 1. Wsparcie działalności
 2. Promocja zespołu na stronie TSKN (skgd.pl) oraz w portalach społecznościowych TSKN.
 3. Promocja zespołu na imprezach TSKN i innych imprezach mniejszości niemieckiej.
 4. Wydawanie materiałów promocyjnych z informacją o zespole.
 5. Rollup z nazwą zespołu

 

X