Wojewódzkie Konkursy Języka Niemieckiego

We współpracy z Opolskim KuraDSC_0014torium Oświaty, nasze stowarzyszenie organizuje co roku dwa konkursy językowe. Jeden dla uczniów szkół podstawowych, drugi dla uczniów szkół gimnazjalnych. W obu konkursach bierze udział w sumie 4000 uczestników. Pierwszy etap (etap szkolny) odbywa się w szkołach. Udział w nich bierze ok. 2000 uczniów. Uczniowie, którzy zdobędą 75% możliwych punktów kwalifikują się do kolejnego, gminnego, etapu.

Drugi etap (etap gminny) odbywa się zazwyczaj w styczniu w tym samym czasie we wszystkich szkołach województwa, w gminach które zgłosiły swój udział w konkursie (zazwyczaj ok. 50 gmin, ok 600 uczniów z ok 100 szkół). Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy zdobyli minimum 85% wszystkich punktów. Finał odbywa się w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu.

Poziom konkursu na wszystkich etapach jest bardzo wysoki. Uczniowie muszą na etapie szkolnym rozwiązać test gramatyczny, na etapie gminnym muszą napisać testy słuchania ze zrozumieniem, realioznawstwa i gramatyki. W finale muszą się zmierzyć ze słuchaniem ze zrozumieniem, testami gramatycznymi, ponadto sprawdzane są również umiejętności mówienia w języku niemieckim.

X