Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zrealizowało roku 2017 niezwykły film dokumentalny o życiu w przedwojennym Opolu pt. „Gruss aus Oppeln”.

Produkcja powstała przy okazji obchodów 800-letniej lokacji miasta i ukazuje bardzo ważny, lecz niestety mało znany i do tej pory nieudokumentowany okres w niemieckiej historii miasta,
ze względu na postępujący w latach 1871-1933 szereg zmian w politycznym, przemysłowym, kulturowym i etnicznym ukształtowaniu Opola.

Film w reżyserii Alicji Schatton-Lubos łączy historyczne wspomnienia świadków czasu mieszkających przed wojną w Opolu i okolicy jak np. Ingeborg Odelga (ur. 1926), z nowoczesną techniką produkcji filmowej, tworząc fuzję Opola i Oppeln, odzwierciedlając dziejotwórczy zarys tej epoki dla miasta. Dzięki fachowej wiedzy i dociekliwym kwerendom historyków i miłośników historii miasta Beaty Kubicy, Joanny Filipczyk i Gerharda Schillera, przedstawiony materiał oprócz zawartości ważnych wątków historycznych opierać się będzie głównie na codziennym życiu lokalnej ludności, prezentując fabułę w ciekawy i przejrzysty dla każdego widza sposób.    

Podczas obchodów 800-letniej rocznicy lokacji miasta nie został szczegółowo uwzględniony ważny dla mieszkańców całego Śląska przełom XIX. i XX. wieku. To burzliwe półwiecze obejmuje okres odrodzeń, upadków, wojen, powstań i plebiscytów. Pomimo tych drastycznych przemian w tamtych czasach ukształtowała się tożsamość narodowościowa tego etnicznego pogranicza. Opole chociaż nie było wielkim miastem, pełniło rolę ważnego ośrodka miejskiego Górnego Śląska, stwarzając wówczas swój ekonomiczny profil, sprawując funkcję gospodarczej i kulturalnej stolicy. Dzięki doskonale rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej i elektryfikacji znakomicie rozwijał się przemysł kładąc podwaliny pod współczesny ośrodek miejski. W tym okresie krystalizuje się specyficzna dla Opola struktura etniczna funkcjonująca do dziś. Niestety nie ukazała się do tej pory na rynku wydawniczym obszerna i wizualna publikacja przedstawiająca te czasy w interesujący i przystępny sposób. Dlatego ta ekranizacja przekaże najważniejsze treści i ciekawostki dotyczące życia w przedwojennym Opolu.

Dokument został przygotowany w dwujęzycznej, polsko-niemieckiej wersji językowej, w celu dotarcia do możliwie szerokiego grona osób zainteresowanych historią Opola

 Realizacja tego filmu była możliwa dzięki dotacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Miasta Opole i Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Ponadto dziękujemy naszym partnerom: Muzeum Śląska Opolskiego, Institu für Ausnaldsbeziehungen.

W filmie wykorzystano pocztówki zakupione przez Muzeum Śląska Opolskiego, których Zakup sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Opolskiego.

Kontakt

Tomasz Cuber
Tel/Fax: +48 77 40-210-70
tomasz.cuber@skgd.pl

Partnerzy

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec Opole

Urząd Miasta Opola

X