Kursy sobotnie dla dzieci

Kursy sobotnie dla najmłodszych członków mniejszości niemieckiej (tak zwane Samstagkursy) są projektem koordynowanym przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, finansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej.

Kursy mają dwie edycje w ciągu roku – wiosenną i jesienną. Każda edycja obejmuje dziesięć kolejnych sobót, w trakcie których dzieci spotykają się ze swoim nauczycielem w miejscu zapewnionym im przez DFK. Zajęcia trwają około 3 godzin, a ic19052012153h uczestnicy rysują i majsterkują, uczą się wierszyków i piosenek, tańczą oraz ćwiczą przedstawienia teatralne. Ze strony organizatora, czyli VDG, zapewnione zostaje finansowanie projektu, zawarcie umowy i rozliczenie z nauczycielem, przygotowanie Curriculum potrzebnego do przeprowadzenia zajęć jak i przeszkolenie nauczyciela, zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz wsparcie koordynatora projektu, który czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.

Rodzice uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 30 zł za uczestnictwo dziecka w projekcie. Istnieje również możliwość uczestnictwa dzieci, których rodzice nie są członkami mniejszości niemieckiej, w ww. projekcie, a wtedy jednorazowa opłata za kurs to 40 zł.

Realizując ten projekt mamy na uwadze to, aby dzieci podczas wspólnych spotkań posługiwały się językiem niemieckim, poznawały historię, kulturę i tradycje kraju, z którego pochodzą ich przodkowie, uczyły się języka poprzez gry i zabawy. Ważne jest również to, aby starsze i młodsze pokolenia Mniejszości Niemieckiej na nowo odkryły swoje DFK i traktowały je jako miejsca wspólnych spotkań i wymiany międzypokoleniowych doświadczeń. Kursy sobotnie cieszą się olbrzymim zainteresowaniem ze strony DFK, szczególnie w obrębie województwa opolskiego!

Szczegółowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej Kursy sobotnie na stronie VDG lub na profilu Facebook Kursy sobotnie na facebooku.

Kontakt

Ryszard Karolkiewicz

samstagskurs@vdg.pl

 

Partnerzy

VDG

X