Konkurs wiedzy o Mniejszości Niemieckiej

Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej w 2018 roku odbędzie się już po raz ósmy. Pomysłodawcą konkusu było biuro poselskie Ryszarda Galli. Dotychczas konkurs był skierowany wyłącznie do uczniów wszystkich gimnazjów województwa opolskiego, lecz na liczne zapytania ze stron szkół podstawowych, w 2018 roku po raz drugi udział brać mogą uczniowie z klas 4-6. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego oraz wojewódzkiego. Wszystkie 30 pytań zamkniętych do każdego z etapów są przy12993349_1029423510427742_4736490521784238083_ngotowane wcześniej przez specjalną komisję. Pytania przygotowane są według poziomu trudności tzn. dla uczniów szkół podstawowych pytania będą z łatwiejszego materiału niż dla uczniów gimnazjalnych i dotyczą znajomości mniejszości niemieckiej, do których materiałów dostęp ma każdy uczeń. Po etapie szkolnym zostaje wyznaczonych dwóch najlepszych uczniów z każdej szkoły, którzy przechodzą do etapu wojewódzkiego (II etap), gdzie odpowiadają na 30 pytań zamkniętych w ciągu 30 minut. Po zakończeniu konkursu komisja zbiera testy i udaje się do oddzielnego pomieszczenia w celu sprawdzenia ich. Po sprawdzeniu testów wszyscy się zbierają, aby komisja mogła wręczyć nagrody zwycięzcom. Oprócz nagród rzeczowych zwycięzcy wezmą udział w jednodniowym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec lub Austrii. Do tej pory odbyło się 8 edycji tego konkursu. W każdym z nich brało udział ponad 230 uczniów z ok. 26 gimnazjów z województwa opolskiego oraz ponad 300 uczniów z 39 szkół podstawowych. Konkurs jest dofinansowany  przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Konsulat RFN w Opolu.

Kontakt

Zuzanna Herud

Tel. +48 77 402 10 77

zuzanna.herud@skgd.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Partnerzy

4- MSWiA

X