Dwujęzyczne szkolnictwo

Jednym z głównych celów naszego Towarzystwo jest dbanie o rozwój oświaty – dwujęzycznej oświaty oraz propagowanie i rozpowszechnianie języka niemieckiego.

DSC_0682Zgodnie z polskim prawem, traktatami i zobowiązaniami międzynarodowymi, mniejszości narodowe w Polsce mają prawo i możliwość podtrzymywania swojej kulturowej i językowej tożsamości, także przy pomocy odpowiadającego ich potrzebom szkolnictwa. Gwarantują nam to dokumenty, które zostały już wymienione w zakładce „o nas”.

Szkoły i przedszkola mają tę możliwość, aby język niemiecki był nauczany jako nowożytny język obcy oraz jako język mniejszości narodowej. Aktualna baza szkół i przedszkoli w których język niemiecki jest nauczany jako język mniejszości narodowej znajduje się na stronie VdG (Baza szkół). Sprawdź również listę przyznanej subwencji oświatowej gminom w województwie opolskim i powiecie lublinieckim: TUTAJ

Na stronie internetowej VdG można również uzyskać kompleksowe informacje odnośnie organizacji zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkole oraz zasad jego finansowania tak jak i wszystkie potrzebne dokumenty.

 

Kolejną organizacją mniejszości niemieckiej, która zajmuje się sprawami oświatowymi jest Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe (NTO) m.in. materialne wspieranie przedszkoli i szkół dwujęzycznych, szkół z dodatkową nauką języka ojczystego oraz międzyszkolnych zespołów nauczania języka ojczystego; organizowanie i prowadzenie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury
i sztuki niemieckiej, organizowanie i popieranie ruchu samokształceniowego w zakresie prowadzenia kursów, odczytów, wystawiennictwa, seminariów i konferencji; organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej, oraz wspieranie wymiany młodzieży i osób związanych z oświatą i kulturą.

Informacje na temat bieżącej działalności NTO oraz aktualnie prowadzonych przez niego projektów możemy uzyskać na stronie http://dbg.vdg.pl/.

Przy NTO powstało również Opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które jest jedyną placówką mniejszościową, która doszkala nauczycieli. OCDN oferuje następujące formy doskonalenia nauczycieli:

– konsultacje merytoryczne w dziedzinie j. niemiecki jako język mniejszości narodowej oraz zajęcia dwujęzyczne,

– Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – luty – marzec 

– doskonalenie dla nauczycieli dot. wprowadzenia nowego programu nauczania: “Własna geografia kraju pochodzenia”

– doskonalenie nauczycieli dot. wprowadzenia nowego programu nauczania: “Własna historia i kultura kraju pochodzenia”

– Akademia Letnia dla nauczycieli j. niemieckiego

– publikacja materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje na temat Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli można również uzyskać na stronie internetowej http://dbg.vdg.pl/.

 

O rozwój dwujęzycznego szkolnictwa, na terenie województwa opolskiego, dbają m.in. również Publiczny Zespół Szkolno – Przedszkolny z nauczaniem języka mniejszości narodowej – DSC_0007językiem niemieckim w Kędzierzynie – Koźlu (http://www.pzpskk.pl/) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolu (Malinie), – Gosławicach i Raszowie. (http://www.pro-liberis-silesiae.eu/)

 

Język niemiecki, jego poznawanie, używanie w kontaktach międzyludzkich może mieć kluczowe znaczenie dla budowania więzi między mniejszością niemiecką oraz większością polską.
Wymiar dwujęzyczności jako fenomenu społeczno-kulturowego jest w centrum zainteresowania także projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: „Bilingua – łatwiej z niemieckim!“, realizowanego jako kampania na rzecz polsko-niemieckiej dwujęzyczności na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce od roku 2010.

 Celem projektu jest promowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. Dwujęzyczność ma być postrzegana jako wielka szansa. W szczególności dla dzieci i młodzieży, którzy mają niesamowitą okazję być wychowanym w duchu dwóch kultur jednocześnie. Język -docelowo polsko-niemiecka dwujęzyczność- jest i będzie znakiem szczególnym w obrębie tożsamości i stwarzać będzie nowe możliwości do rozwoju osobistego i zwiększania swojej wartości na rynku pracy. Projekt jest skierowany nie tylko do mniejszości niemieckiej, ale również większości, gdyż do nauki języka niemieckiego zachęcamy bezwzględnie wszystkich. Chcemy, aby w przyszłości język ten stał się marką, wyróżniającą nasze regiony spośród innych.

Wszystkie szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie www.bilingua.vdg.pl.

X