Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim

Największy projekt kulturalny TSKN – właściwie cykl wydarzeń kulturalnych których celem jest integracja i wzmocnienie kultury i języka niemieckiego na terenie Śląska Opolskiego. Organizowane od 2004 r_MG_7938. w okresie od połowy października do połowy listopada. W tym czasie ważniejsze opolskie instytucje kulturalne i organizacje mniejszości niemieckiej zwracają się w stronę twórczości artystycznej niemieckich i śląskich autorów, kompozytorów i artystów. Zaliczają się do nich min. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Biblioteka Austriacka, Filharmonia Opolska, Teatr Jana Kochanowskiego w Opolu, Opolski Teatr Lalki i Aktora, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Biblioteka Caritas, Instytut Stosunków Zagranicznych (IFA) ze Stuttgartu.

Cele Projektu:

  • Przybliżenie niemieckiej kultury i kultury mniejszości niemieckiej mieszkańców woj. Opolskiego i gościom
  • Wzmocnienie tożsamości mniejszości niemieckiej
  • Prezentacja mniejszości niemieckiej jako ambasadora kultury niemieckiej

Dn_MG_1804i Kultury Niemieckiej odbywają się pod honorowym patronatem Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

W ramach Dni Kultury Niemieckiej mają miejsce koncerty, wystawy, wykłady, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe, warsztaty itp. We wszystkich wydarzeniach bierze udział kilka tysięcy osób rocznie w różnym wieku: dzieci, młodzież jak i dorośli. Tysiące mieszkańców województwa opolskiego jest na bieżąco informowanych przez media o Dniach Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim.

Dzięki temu projektowi TSKN przejmuje rolę ambasadora niemieckiej kultury. Nie tylko mówimy o kulturze, lecz ona sama w postaci obrazów, literatury i muzyki przemawia do publiczności. Mamy nadzieję, że uczestnicy naszych wydarzeń, dzięki żywemu spotkaniu ze sztuką, spojrzą na Niemcy i na nas przez pryzmat kultury. Liczymy na to, że dzięki Dniom Kultury Niemieckiej mieszkańcy województwa opolskiego i liczni goście, uznają niemieckie dziedzictwo tego regionu za jeden z piękniejszych kolorów, bogatego i różnorodnego obrazu Śląska Opolskiego.

Projekt od lat wspierany jest finansowo przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz sponsorów.

Kontakt

Patrycja Karpińska-Uryga

patrycja.karpinska-uryga@skgd.pl

Tel. +48 77 402 10 76

Pliki do pobrania

Partnerzy

Konsulat

X