Dodaj wydarzenie ze swojego koła

Dodaj wydarzenie swojego koła DFK / Gebe das Ereigniss in deinem DFK an

Pamiętaj o polskiej i niemieckiej wersji wydarzenia! W kroku pierwszym dodaj polską wersję wydarzenia, natomiast w kroku drugim niemiecką. / Bitte vergiss nicht die Nachricht in zwei Sprachen zu verfassen! Im Schritt 1. gibst Du die polnische Version ein, im Schritt 2. die deutsche Version. * Jeżeli dodasz tekst tylko w jednym języku, nie gwarantujemy, że Twoja wiadomość zostanie opublikowana na stronie. Wenn Du den Text nur in einer Sprache angibst, garantieren wir nicht das deine Nachricht publiziert wird.
1 Krok - wersja polska wiadomości
2 Krok - wersja niemiecka wiadomości
  • Dodaj tytuł, np. Spotkanie adwentowe w DFK Opole / Gebe den Titel ein z.B. Adventsfeier im DFK Oppeln.
  • Podaj pełną informację. Staraj się sprawdzić błędy. Możesz pogrubić fragment tekstu, wypunktować lub wyliczyć jego część, dodać lub usunąć link. / Gebe die ganze Information an. Bitte prüfe die Fehler. Du kannst den Text dicker machen, Stichpunkte verwenden, oder ein Link zugeben.
  • Zdjęcie pojawi się zarówno w polskiej jak i niemieckiej wersji newsa. / Das Bild wird in der polnischen und deutschen Version angezeigt.
X