O dysproporcjach w budżecie na ochronę zabytków mówili Ryszard Galla, Bernard Gaida oraz Zuzanna Donath-Kasiura – Kandydaci do Sejmu z KWW Mniejszosć Niemiecka

O dysproporcjach w budżecie na ochronę zabytków mówili Ryszard Galla, Bernard Gaida oraz Zuzanna Donath-Kasiura – Kandydaci do Sejmu z KWW Mniejszosć Niemiecka

  • 30 wrz. 0

30-09-2019

O dysproporcjach w budżetach wojewodów na ochronę zabytków i propozycjach mniejszości niemieckiej na ich usunięcie mówili podczas konferencji prasowej 30.09.2019 Ryszard Galla, Bernard Gaida, Zuzanna Donath-Kasiura – kandydaci do Sejmu KWW Mniejszość Niemiecka

 

Poseł Ryszard Galla podkreślał wieloletnie zaangażowanie na rzecz dziedzictwa kulturowego: „Jest to niezwykle istotna kwestia, ponieważ wydatki te przeznaczane są m.in. na ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego województwa opolskiego. Chodzi tutaj przede wszystkim o zabytki. Od lat województwo opolskie cierpi z powodu niskiego poziomu budżetu wojewody na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Istnieją w tym zakresie bardzo duże dysproporcje pomiędzy województwem opolskim a innymi województwami. Największa różnica istnieje pomiędzy województwem opolskim a województwem podkarpackim i mazowieckim i wynosiła w 2018 roku odpowiednio około 13 i 28 milionów złotych”.

Poseł Galla podkreślał, że dzięki jego zaangażowaniu budżet wojewody opolskiego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego sukcesywnie wzrastał z 1 938 000 w 2010 roku do
3 milionów złotych w 2018 roku. Zaznaczył też, że jest świadom, że to wciąż kropla w morzu potrzeb. W samym województwie opolskim jest ok. 3 200 rejestrowanych zabytków i dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na te dysproporcje.

Mimo wielkich starań posła Galli wysokość budżetu wojewody opolskiego na zabytki jest ciągle jedną z najniższych w kraju: „W podobnej sytuacji jak województwo opolskie znajduje się też województwo lubuskie i zachodnio-pomorskie. Jako przedstawiciel mniejszości niemieckiej w polskim parlamencie od lat zadaję sobie pytanie, dlaczego istnieje tak duża dysproporcja w budżetach wojewodów pomiędzy województwem opolskim, a np. województwem podkarpackim, gdzie wysokość budżetu wojewody podkarpackiego na rok 2018 wynosiła ponad 14 milionów. Wielokrotnie pytałem o to z mównicy sejmowej. Niestety cały czas brakowało woli, aby w sposób systemowy podejść do tego zagadnienia.

Poseł Galla zabiegał również o zwiększenie budżetu na ochronę dziedzictwa kulturowego w woj. dolnośląskim, gdzie znajduje się ok. 8 400 rejestrowanych zabytków, najwięcej w całym kraju. Dzięki jego działaniom budżet wzrósł z 6 089 000 zł w 2017 roku do 8 113 000 zł.

Bernard Gaida mówił również: „Jest niedopuszczalnym by cenne zabytki kultury europejskiej tylko dlatego, że są pozostałościami kultury niemieckiej a obecnie wskutek przesunięcia granic znajdują się na terenie Polski, były traktowane w sposób wyraźnie gorszy. Większość zniszczeń tej substancji zabytkowej powstała po 1945 roku. Jednym z setek przykładów niech będzie ruina pałacu Schaffgotschów w Kopicach. Będziemy się domagać nie tylko o wiele większych nakładów na ochronę zabytków w ogóle, likwidacji dysproporcji na niekorzyść województw śląskich i pomorskich, ale przede wszystkim takich zmian prawno-podatkowych, które pozwolą inwestorom ratującym substancję zabytkową na pełny odpis podatkowy poniesionych nakładów. Takie systemy z powodzeniem funkcjonują w wielu krajach np. w Niemczech, gdzie taki odpis rozłożony w czasie pozwala wykorzystywać inwencję obywateli i firm w ratowaniu zabytków”.

Kandydatka KWW MN na posłankę Zuzanna Donath-Kasiura mówiła, że sprawa dysproporcji w wysokości wydatków przeznaczanych na ochronę i opiekę nad zabytkami wymaga pilnych działań i powinna być jednym z priorytetów parlamentu w nowej kadencji: „Nam jako kandydatom KWW MN bardzo zależy na tym, aby stworzyć mechanizmy strukturalne, które w sposób trwały zwiększą środki na ochronę dziedzictwa kulturowego absolutnie nie możemy zadowolić się środkami doraźnymi, np. przesunięciami wydatków, które po jednym roku znowu są przywracane do stanu pierwotnego . Tutaj chodzi przecież o ochronę naszego dziedzictwa kulturowego, które jest nieodłącznym elementem historii Śląska. Musimy działać systemowo i o to jako parlamentarzystka będę zabiegała”.

Dbałość o dziedzictwo łączy się również z turystyką i gospodarką jednocześnie jak podkreślała Zuzanna Donath-Kasiura: „Zadbane i odrestaurowane zamki, pałace, kościoły przyciągają turystów z poza województwa opolskiego. My mamy się czym pochwalić i jest w województwie opolskim co oglądać. To nie tylko Zamek w Mosznej, to także pałac w Dobrej, to także drewniany kościół św. Anny w Oleśnie. Mamy jednak jeszcze wiele miejsc, które wymagają renowacji. Dzięki renowacji tych miejsc i otwarciu ich dla odwiedzających możemy przyciągnąć turystów, którzy z chęcią będą wracać do tych miejsc. A za nimi idą też wpływy do lokalnych przedsiębiorców i do budżetów samorządów.”

   


Skip to content

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close