Maitreffen w DFK Opole-Grudzice

Maitreffen w DFK Opole-Grudzice

  • 20 maj 0

20-05-2019

W niedzielę, 19 maja 2019 r. DFK Opole-Grudzice zorganizowało piękne majowe spotkanie dla swoich członków. W ramach spotkania wystąpił Chór DFK “Gruden-Melodie” z bogatym, majowym repertuarem. Do wspólnego śpiewu zaproszono również wszystkich zebranych. Gośćmi honorowymi spotkania byli ks. prałat dr Hubert Kowol oraz ksiądz Jan Piechoczek, który odprawia co niedzielę w parafii msze św. w języku niemieckim. Podczas spotkania podziękowano p. Helmutowi Świerc, współzałożycielowi Koła DFK Opole-Grudzice, za 29 lat pracy na rzecz Koła, w którym pełnił przez wiele lat funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego oraz członka zarządu. Przy wspólnym śpiewie i we wspaniałym nastroju zebrani spędzili wspólne niedzielne popołudnie.


X