DFK Szczedrzyk i Pustków: To był udany rok 2018

DFK Szczedrzyk i Pustków: To był udany rok 2018

  • 29 mar 0

29-03-2019

Podpis zdjęcia: Klaus Leschik podziękował za współpracę zarządowi., Autor: Marcin Widera

Dwa razy spotkali się członkowie DFK Szczedrzyk i Pustków, by wybrać władze koła na kolejna kadencję. Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w niedzielę 17 lutego.

Na wstępie przywitano gości burmistrza Jana Labusa, przewodniczącego TSKN w Opolu Rafała Bartka oraz przedstawiciela zarządu gminnego TSKN – sekretarza Sebastiana Lypa, sołtysa Mirosława Wieszołka, radnego powiatu Antoniego Gryca i prezesa Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka Kazimierza Udolfa.

Następnie przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności w 2018 roku. Obok licznych cyklicznych przedsięwzięć, do których należą m.in. dzień matki – Muttertag, czy spotkania adwentowego – Weihnachtsfeier, koło realizowało także przedsięwzięcia wspierane ze środków pozyskanych w ramach projektów z konsulatu oraz programu „Ożywienie domów spotkań”. Odbyły się wycieczki, warsztaty jak również imprezy kulturalne – Dzień Św. Marcina, Rosenmontag, czy Dzień Mniejszości Narodowych.

Skarbnik Alicja Bartocha przedstawiła sprawozdanie finansowe za poprzedni rok. Antoni Gryc odczytał protokół komisji rewizyjnej i zawnioskował o absolutorium dla zarządu, które zostało przyjęte większością głosów.

Klaus Leschik podziękował także za współpracę zarządowi oraz osobom, które w ostatnich latach wspierały działalność koła DFK Szczedrzyk i Pustków. Wręczył także kwiaty i dyplomy pamiątkowe.

Podczas zebrania niestety nie wyłoniono przewodniczącego, w związku z członkowie ponownie zebrali się 27 lutego. Jedynym punktem były wybory przewodniczącego i zarządu na kolejną kadencję. Przewodniczący ponownie został Klaus Leschik, a zarząd tworzą: Alicja Bartocha, Monika Rychlikowska, Ewa Feliks, Donata Ozimek, Michał Kazior, Klaudia Mika, Jolanta Klimek, Hubert Howon, zaś do komisji rewizyjnej wybrano Antoniego Gryca, Joachima Wiesbacha i Kazimierza Udolfa.

Miejsce wydarzenia: Szczedrzyk

Data spotkania: 17/02/2019 - 27/02/2019

Autor: Marcin Widera


X