TSKN Ozimek: Wybrali nowego przewodniczącego oraz zarząd

TSKN Ozimek: Wybrali nowego przewodniczącego oraz zarząd

  • 28 mar 0

28-03-2019

Podpis zdjęcia: Zarząd TSKN Ozimek, Autor: Jan Niesłony

20 marca delegaci z wszystkich kół DFK spotkali się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Gminie Ozimek.

Na wstępie ustępujący przewodniczący Klaus Leschik przedstawił sprawozdanie za 2018 rok. 10 kół terenowych zrzesza obecnie 1564 członków i prowadzi aktywną działalność.

Koła realizują liczne inicjatywy, wyjazdy studyjne, spotkania kulturalne i wykłady w ramach projektów finansowanych ze środków pochodzących z Konsulatu RFN oraz z programu „Ożywienie Domów Spotkań”. Ponadto zarząd uzyskał również finansowe wsparcie z otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. finansowanego z budżetu Gminy Ozimek.

Zaś szczegółowe sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Edeltrauda Szostok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Julita Widera odczytała sprawozdanie za 2018 r., w którym nie wykryto żadnych nieprawidłowości związanym z działalnością zarządu, w związku z czym zawnioskowała o udzielenie absolutorium, a te zostało przyjęte jednogłośnie.

Po uzyskaniu absolutorium Klaus Leschik podziękował za współpracę i wsparcie podczas wszystkich jego kadencji całemu zarządowi i wszystkim, którzy pracowali i angażowali się w sprawy związane z Mniejszością Niemiecką w naszej gminie. Szczególne podziękowania złożył także władzom samorządowym z burmistrzem Janem Labusem na czele, z którym przez wiele lat współpracował. Burmistrz także wyraził swoje uznanie oraz podziękował ustępującemu szefowi mniejszości.

Następnym punktem były wybory przewodniczącego i zarządu. Wybrano Martina Konietzko, który obejmie stery w TSKN na kolejną kadencję, zaś do zarządu weszli: Edeltrauda Szostok, Marek Elis, Sebastian Lyp, Jolanta Klimek, Weronika Szajca, Jolanta Podkowa, Klaudia Wodniok-Wat.

Do komisji rewizyjnej wybrano: Julitę Widerę, Karinę Elisch i Sylwię Kuzior.

Miejsce wydarzenia: Antoniów

Data spotkania: 20/03/2019 - 20/03/2019

Autor: Marcin Widera


X