Pan Helmut Paisdzior otrzymał Federalny Krzyż Zasługi na wstędze

Pan Helmut Paisdzior otrzymał Federalny Krzyż Zasługi na wstędze

  • 11 mar 0

11-03-2019

W dniu dzisiejszym (11.03.2019) pan Helmut Paisdzior otrzymał w konsulacie generalnym Niemiec we Wrocławiu Federalny Krzyż Zasługi na wstędze.

Serdecznie gratulujemy!

Link do laudatio: TUTAJ

 

 

Helmut Paisdzior urodził się 24 listopada 1940 r. w Leśnicy. Był Posłem w I, II, III,IV kadencji sejmu. Pracował w pięciu komisjach nadzwyczajnych: Samorządu Terytorialnego, Współpracy z Zagranicą, Gospodarki, Polityki Społecznej oraz Finansów Publicznych. Był Wiceprzewodniczącym grupy parlamentarnej Polsko – Niemieckiej i współzałożycielem Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim oraz organizatorem struktur TSKN w Gminie Leśnica. Był pomysłodawcą i współzałożycielem Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, która przez wiele lat udzielała na dogodnych warunkach tanich pożyczek dla Gmin na budowę wodociągów, kanalizacji, indywidualnym rolnikom na zakup maszyn i urządzeń. Zainspirował i zorganizował powołanie Izby Gospodarczej Śląsk. Był głównym założycielem Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku, które pomagało osobom w potrzebie zarówno finansowo jak i poprzez zakup lekarstw. Niniejsze Towarzystwo dokonywało również zakupu drobnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz pomagało osobom poszkodowanym w powodzi jaka miała miejsce w 1997 r. Założył Fundację Sanktuarium Góra Świętej Anny, której głównym celem jest odrestaurowanie kaplic kalwaryjskich i Bazyliki z Rajskim Placem i Grotą Lurdzką.  Skutecznie pozyskiwał środki z zagranicy (Niemiec) na przeprowadzanie prac restauratorskich przy zabytkowych kościołach Powiatu Strzeleckiego oraz na budowę lub rozbudowę hal sportowych w Jemielnicy i w Jaryszowie, Domu Spotkań w Kolonowskiem i Domu Kultury w Ujedzie. Jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Tytuły i odznaczenia:
– tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kolonowskie, Jemielnicy i Ujazdu
– tytuł „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”
– Odznaka Honorowa „Za zasługi Województwa Opolskiego”
– Złota Odznaka „Za opiekę nad Zabytkami” przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP
– Order Św. Krzyża przyznany przez Ojca Św. Benedykta XVI

  


X