DFK Stara Schodnia: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

DFK Stara Schodnia: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

  • 05 mar 0

05-03-2019

Podpis zdjęcia: Nowy zarząd DFK Stara Schodnia, Autor: Marcin Widera

12 lutego członkowie DFK Stara Schodnia zebrali się na corocznym zebraniu sprawozdawczym. W tym roku bardzo ważnym punktem były także wybory nowego przewodniczącego i zarządu koła mniejszości niemieckiej.

Zebranie prowadził Marcin Widera, który po przedstawionym porządku obrad oddał głos przewodniczącemu Jerzemu Sobocie, który przedstawił sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku. W kole zorganizowano szereg imprez kulturalnych oraz spotkań, podczas których kultywowano język niemiecki oraz tradycje i historię lokalną. Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyły się „Dzień Św. Marcina” oraz „Stawianie Drzewka Majowego”, a na imprezy pozyskano środki z Konsulatu RFN w Opolu, ponadto w ramach programu „Ożywienie Domów Spotkań” odbyły się warsztaty florystyczne o tematyce adwentowej. Przedstawiając plan pracy na kolejny rok zapowiedział, że jest otwarty na propozycje i chętnie rozbuduje program działalności.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Bernadeta Gonsior, która zaznaczyła, że udało się pozyskać duże środki finansowe na działalność za pośrednictwem projektów, jak również 1% podatku oraz z dotacji z UGiM w Ozimku, jak również TSKN w Opolu.

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasz Kaczmarzyk odczytał sprawozdanie i zawnioskował o udzielenie zarządowi koła absolutorium, które zostało przez zgromadzony przegłosowane jednogłośnie.

Komisja skrutacyjna w składzie Roman Konciała, Zygmunt Widera i Edward Głodowicz przeprowadziła tajne głosowanie, w ramach którego na przewodniczącego na kolejną kadencję wybrano Jerzego Sobotę. Nowy zarząd składa się z następujących osób: Julita Widera, Bernadeta Gonsior, Sebastian Lyp, Marek Elis, Tomasz Kaczmarzyk, Krystyna Klimas, Teresa Machnik-Spyra, Józef Golla i Józef Kowol, zaś Komisję Rewizyjną tworzą: Beata Kaczmarzyk, Anna Trybała-Fornol i Mariola Golla.

Miejsce wydarzenia: Schodnia

Data spotkania: 12/02/2019 - 12/02/2019

Autor: Marcin Widera


X