IX Konkurs wiedzy o Mniejszości Niemieckiej

IX Konkurs wiedzy o Mniejszości Niemieckiej

  • 21 sty 0

21-01-2019

IX Konkurs wiedzy o Mniejszości Niemieckiej
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego w roku szkolny m 2018/2019

Zapraszamy serdecznie uczniów do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej!

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Mniejszości Niemieckiej i naszym regionie oraz o dziedzictwie kulturowym, popularyzacja wybitnych Niemców województwa opolskiego, łamanie stereotypów i wychowywanie w tolerancji, aktywizacja młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy, upowszechnianie wśród uczniów języka niemieckiego, kształcenie przyszłych liderów Mniejszości Niemieckiej.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i finał wojewódzki.

TERMINARZ KONKURSU WIEDZY O MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

Termin zgłaszania uczestników Konkursu – do 15 lutego 2019 r.
Eliminacje szkolne – 11 marca 2019 r. o godz. 10:30.
Termin powiadomienia Organizatora o wynikach – do 15 marca 2019 r.
Finał wojewódzki – 1 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla pięciu zwycięzców indywidualnych w każdej kategorii wiekowej oraz trzech najlepszych reprezentacji szkół w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Dla najlepszych uczestników przewidziano atrakcyjny jednodniowy wyjazd edukacyjny do Niemiec lub Austrii oraz dyplomy. Nagrodami dla trzech najlepszych zwycięskich szkół w każdej kategorii wiekowej są okolicznościowe puchary.

Wszystkie dokumenty do pobrania znajda Państwo z prawej strony.


X