Spotkania integracyjne 2018

Spotkania integracyjne 2018

  • 04 paź 0

04-10-2018

W okresie od 3 do 24 wrześniu 2018 roku zarząd wojewódzki TSKN na Śląsku Opolskim zorganizował spotkania integracyjne dla członków należących do naszego stowarzyszenia. Tegoroczne wyjazdy odbywały się do Bruntala i Karlovej Studanki w Czechcach. Łącznie zorganizowano 30 wyjazdów integracyjnych w których udział wzięło 1336 osoby.

Głównym założeniem Towarzystwa podczas organizowania wyjazdów organizacyjnych jest krzewienie oraz popularyzacja kultury i sztuki niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności niemieckiej. Z tego też względu członkowie TSKN udają się co roku z wycieczką na byłe poniemieckie tereny, gdzie nie tylko podziwiają zabytki zamieszkałe niegdyś przez ich przodków, ale także poznają bliżej ich historię. W dniu wyjazdu członkowie nie tylko dobrze się bawią i odpoczywają ale także wiele poznają. Spotkania integracyjne są doskonałą okazją, aby więcej się dowiedzieć o działalności Towarzystwa.


X