Nowa Kuźnia Młodych Liderów MN

Nowa Kuźnia Młodych Liderów MN

  • 15 wrz 0

15-09-2018

Projekt skierowany jest do młodych dorosłych, członków mniejszości niemieckiej (MN), w wieku od 18 do 35 lat. Warunek wstępny: gotowość do angażowania się w organizacje mniejszości niemieckiej i ich środowiska, a także dobra znajomość języka niemieckiego.

Nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności młodych ludzi zaangażowanych społecznie i politycznie. W pierwszej kolejności skonfrontują siebie – z własnym zaangażowaniem społecznym i politycznym, a także własną tożsamością. Ponadto ich osobiste i interpersonalne umiejętności będą dalej rozwijane.

Od uczestników projektu, oczekujemy, że wdrożą zdobytą wiedzę w pracy z lokalnych grupami, staną się osobami zmieniającymi na lepsze swoje środowisko, a tym samym przyczynią się do promocji zaangażowania obywatelskiego.

1. Wprowadzenie. 19, 21/10/2018 Poznaj się, samoocena, analiza potencjału, definicja własnych oczekiwań, analiza problemu we własnym środowisku

2. Zaangażowanie społeczne. 16, 18/11/2018 Co to znaczy? Dlaczego warto angażować się społecznie? Co robię w tej dziedzinie i co jeszcze mogę zrobić? Historia i tożsamość. Wieczorne Rozmowy: z osobowością DMI i gość Fundacji Konrada Adenauera (KAS; wysłano zapytanie)

3. Zaangażowanie polityczne. 7-12.9.2018 “Duża” i lokalna polityka. Jaki mam na to wpływ? Czy ważne jest zaangażowanie się politycznie? Wartości polityczne. Historia i tożsamość. Wieczorne rozmowy: z osobowością MN i gościem KAS (wysłano zapytanie)

W roku 2019 odbędą się kolejne dwa dodatkowe szkolenie weekendowe (umiejętności przywódcze; dokładne tematy zostaną ustalone z grupą) i seminarium kończące (planowane na maj 2019).

Uczestnikom towarzyszy mentor / coach.

Seminaria odbywają się w języku niemieckim i polskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26/09/2018, tutaj znajdziesz formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd84wPO72I5r2EH0M0OML6u2wPFaazWcNwj58IFYRzrQqYYrw/viewform

Wkład własny: 200 PLN (po 100 PLN w 2018 i 2019 roku)

W cenie usługi: program, zakwaterowanie (w pokoju dwuosobowym) i pełne wyżywienie, handout

Godziny wydarzeń: piątek 17.00 – niedziela 15.00

Udział w imprezie wprowadzającej i co najmniej trzech modułach jest warunkiem wstępnym uzyskania certyfikatu

Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. Decyzję z tej sprawie podejmuje organizator.


Kontakt

Kontakt: haus@haus.pl;

77 402 51 05;

fb@Kuznia.Liderow.MN

X