Apel Walnego Zebrania Delegatów TSKN na Śląsku Opolskim w sprawie upamiętnienia 100 rocznicy zakończenia I Wojny Światowej, 26 maja 2018 roku, Jemielnica

Apel Walnego Zebrania Delegatów TSKN na Śląsku Opolskim w sprawie upamiętnienia 100 rocznicy zakończenia I Wojny Światowej, 26 maja 2018 roku, Jemielnica

  • 26 maj 0

26-05-2018

W  roku setnej rocznicy zakończenia I Wojny Światowej z pokorą pochylamy się nad milionami jej ofiar, szczególnie nad tysiącami poległych, których ta wojna wyrwała na zawsze ze śląskich domów. Pokolenia nas poprzedzające oddały hołd poległym w postaci pomników, tablic i symbolicznych grobów, które w niemal wszystkich śląskich miastach i wioskach stały się miejscem pamięci ale i przestrogi przed wojną.

W 100 lat od zakończenia tej wojny dziękujemy lokalnym działaczom DFK, samorządowcom i wszystkim,  którzy nie tylko zatroszczyli się o odrestaurowanie czy odtworzenie miejsc pamięci,
ale też na co dzień dbają o pamięć o tych, którym nie dane było powrócić do swego śląskiego Heimatu. Szczególnie słowa wdzięczności kierujemy do tych, którzy mimo, że ich przodkowie nie wywodzą się ze śląskiej ziemi, pielęgnują pomniki poświęconej ofiarom I Wojny Światowej.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich społeczności lokalnych, a szczególnie do samorządów, parafii, i szkół o dalsze przywracanie wiedzy o naszych przodkach i mieszkańcach oraz troskę o miejsca pamięci. Służyć temu mogą lokalne uroczystości, nabożeństwa, konferencje, wydawanie publikacji jak również dalsza rewitalizacja i wpisanie tych pomników do rejestru zabytków.

Historia naszej ziemi jest częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego – naszym wspólnym obowiązkiem jest pielęgnowanie jej pamięci.

 

 

 

 


X