29. Walne Zebranie Dlegatów, Jemielnica, 26.05.2018

29. Walne Zebranie Dlegatów, Jemielnica, 26.05.2018

  • 26 maj 0

26-05-2018

29 Zjazd Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim odbył się 26.05.2018 w Jemielnicy (powiat strzelecki). Podczas zjazdu delegaci podsumowali ostatni rok działań Towarzystwa. Ponadto przedstawiono plany oraz ważne tematy, które będą podejmowane w roku 2018.

Dzięki zaangażowaniu członków TSKN w roku 2017 w lokalnych kołach DFK zrealizowano ponad 600 projektów, w tym: 347 projektów w ramach programu Ożywienie Domów Spotkań, a także 59 projektów sfinansowanych z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz 33 projekty sfinansowane w ramach dotacji samorządowych. Dział Kultury TSKN zorganizował szereg imprez wojewódzkich, m.in. Noworoczne Spotkanie Środowisk Twórczych i Sportowych Mniejszości Niemieckiej, Konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezję”. Biuro TSKN sprawuje również opiekę nad zespołami i grupami artystycznymi mniejszości niemieckiej. Po raz drugi zorganizowano serię 5 koncertów powiatowych w których udział wzięło ponad 2500 osób, jednodniowe wycieczki do Berlina z udziałem 176 dzieci z mniejszości niemieckiej, a także 30 jednodniowych wycieczek integracyjnych dla dorosłych z udziałem 1332 osób. Dużym powodzeniem cieszy się projekt Miro Deutsche Fussballschule gdzie obecnie funkcjonuje 13 szkółek w tym 34 grupy treningowe, w których ćwiczy ponad 500 dzieci.

Przewodniczący TSKN Rafał Bartek w swoim przemówieniu wielokrotnie dziękował wszystkim zaangażowanym w codzienną działalność TSKN, przedstawiał udane inicjatywy kulturalne. Wskazywał też na nurtujące mniejszość niemiecką problemy i wyzwania, m.in. na problem oświaty mniejszości niemieckiej. Mówił także o czekającym Mniejszość Niemiecką zadaniu, jakim jest stworzenia Centrum Dokumentacji Mniejszości Niemieckiej, które ważne jest dla przyszłości, kiedy zabraknie świadków, którzy o przeszłości Mniejszości Niemieckiej opowiedzą. 

Plany na kolejny rok działalności TSKN to realizacja nowych publikacji Prawa Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Mniejszość niemiecka – fakty i liczby, czy Film animowany dla dzieci o mniejszości niemieckiej. To także usprawnienie inicjatyw obecnie funkcjonujących: niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich, organizacja projektów dla dzieci i młodzieży (np. Bajkowe Noce z Braćmi Grimm), wyjazdów dla seniorów, organizacja jubileuszowych 15 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. TSKN stale podkreśla swój ścisły związek z regionem oraz jego mieszkańcami. W związku z tym jednym z ważniejszych zadań na kolejny rok, a którego realizacja już się rozpoczęła, jest odpowiednie przygotowanie do zbliżających się w tym roku wyborów samorządowych. Czytaj apel Zjazdu w sprawie zaangażowania i udziału w wyborach samorządowych 2018

Rok 2018 to również 100 letnia rocznica zakończenia I wojny światowej. Zjazd Delegatów TSKN apeluje do wszystkich społeczności lokalnych, a szczególnie do samorządów, parafii, i szkół o dalsze przywracanie wiedzy o naszych przodkach i mieszkańcach oraz troskę o miejsca pamięci. Czytaj apel.

Zjazd Delegatów TSKN jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi TSKN za rok 2017. Ponadto przegłosowano uchwałę w sprawie powołania komitetu obchodów 30-lecia istnienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w związku z przypadającą na rok 2020 – 30 rocznicą zarejestrowania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a także uchwałę w sprawie podjęcia przez samorządy działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w której Walne Zebranie Delegatów TSKN zwraca się z prośbą do samorządów na których terenie zamieszkują osoby pochodzenia niemieckiego, o podjęcie działań na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel.

Uprawnionych do udziału w Zjazdach Rocznych TSKN jest 149 Delegatów – przedstawicieli struktur Towarzystwa z całego województwa opolskiego oraz powiatu lublinieckiego. W tym roku w Zjeździe w Naczęsławicach udział wzięło 105 delegatów. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili ponadto zaproszeni goście: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wicemarszałek Roman Kolek, wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz organizacje i instytucje mniejszości niemieckiej. To trzeci zjazd delegatów pod szefostwem obecnego Zarządu: Przewodniczącego Rafała Bartka, Wiceprzewodniczących Ryszarda Galli oraz Bernarda Gaidy, Sekretarz Zuzanny Donath-Kasiury, Skarbnik Edyty Gisman oraz członków zarządu: Róży Zgorzelskiej, Rudolfa Urbana, Norberta Rascha, Krzysztofa Wysdaka, Norberta Honki, Józefa Swaczyny.


X