29. Walne Zebranie Dlegatów, Jemielnica, 26.05.2018

29. Walne Zebranie Dlegatów, Jemielnica, 26.05.2018

  • 26 maj 0

26-05-2018

29 Zjazd Delegatów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim odbył się 26.05.2018 w Jemielnicy (powiat strzelecki). Podczas zjazdu delegaci podsumowali ostatni rok działań Towarzystwa. Ponadto przedstawiono plany oraz ważne tematy, które będą podejmowane w roku 2018.

Dzięki zaangażowaniu członków TSKN w roku 2017 w lokalnych kołach DFK zrealizowano ponad 600 projektów, w tym: 347 projektów w ramach programu Ożywienie Domów Spotkań, a także 59 projektów sfinansowanych z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz 33 projekty sfinansowane w ramach dotacji samorządowych. Dział Kultury TSKN zorganizował szereg imprez wojewódzkich, m.in. Noworoczne Spotkanie Środowisk Twórczych i Sportowych Mniejszości Niemieckiej, Konkurs recytatorski „Młodzież recytuje poezję”. Biuro TSKN sprawuje również opiekę nad zespołami i grupami artystycznymi mniejszości niemieckiej. Po raz drugi zorganizowano serię 5 koncertów powiatowych w których udział wzięło ponad 2500 osób, jednodniowe wycieczki do Berlina z udziałem 176 dzieci z mniejszości niemieckiej, a także 30 jednodniowych wycieczek integracyjnych dla dorosłych z udziałem 1332 osób. Dużym powodzeniem cieszy się projekt Miro Deutsche Fussballschule gdzie obecnie funkcjonuje 13 szkółek w tym 34 grupy treningowe, w których ćwiczy ponad 500 dzieci.

Przewodniczący TSKN Rafał Bartek w swoim przemówieniu wielokrotnie dziękował wszystkim zaangażowanym w codzienną działalność TSKN, przedstawiał udane inicjatywy kulturalne. Wskazywał też na nurtujące mniejszość niemiecką problemy i wyzwania, m.in. na problem oświaty mniejszości niemieckiej. Mówił także o czekającym Mniejszość Niemiecką zadaniu, jakim jest stworzenia Centrum Dokumentacji Mniejszości Niemieckiej, które ważne jest dla przyszłości, kiedy zabraknie świadków, którzy o przeszłości Mniejszości Niemieckiej opowiedzą. 

Plany na kolejny rok działalności TSKN to realizacja nowych publikacji Prawa Mniejszości Niemieckiej w Polsce, Mniejszość niemiecka – fakty i liczby, czy Film animowany dla dzieci o mniejszości niemieckiej. To także usprawnienie inicjatyw obecnie funkcjonujących: niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich, organizacja projektów dla dzieci i młodzieży (np. Bajkowe Noce z Braćmi Grimm), wyjazdów dla seniorów, organizacja jubileuszowych 15 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. TSKN stale podkreśla swój ścisły związek z regionem oraz jego mieszkańcami. W związku z tym jednym z ważniejszych zadań na kolejny rok, a którego realizacja już się rozpoczęła, jest odpowiednie przygotowanie do zbliżających się w tym roku wyborów samorządowych. Czytaj apel Zjazdu w sprawie zaangażowania i udziału w wyborach samorządowych 2018

Rok 2018 to również 100 letnia rocznica zakończenia I wojny światowej. Zjazd Delegatów TSKN apeluje do wszystkich społeczności lokalnych, a szczególnie do samorządów, parafii, i szkół o dalsze przywracanie wiedzy o naszych przodkach i mieszkańcach oraz troskę o miejsca pamięci. Czytaj apel.

Zjazd Delegatów TSKN jednogłośnie udzielił absolutorium Zarządowi TSKN za rok 2017. Ponadto przegłosowano uchwałę w sprawie powołania komitetu obchodów 30-lecia istnienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w związku z przypadającą na rok 2020 – 30 rocznicą zarejestrowania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a także uchwałę w sprawie podjęcia przez samorządy działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w której Walne Zebranie Delegatów TSKN zwraca się z prośbą do samorządów na których terenie zamieszkują osoby pochodzenia niemieckiego, o podjęcie działań na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zabezpieczenia środków na ten cel.

Uprawnionych do udziału w Zjazdach Rocznych TSKN jest 149 Delegatów – przedstawicieli struktur Towarzystwa z całego województwa opolskiego oraz powiatu lublinieckiego. W tym roku w Zjeździe w Naczęsławicach udział wzięło 105 delegatów. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili ponadto zaproszeni goście: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Wicemarszałek Roman Kolek, wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz organizacje i instytucje mniejszości niemieckiej. To trzeci zjazd delegatów pod szefostwem obecnego Zarządu: Przewodniczącego Rafała Bartka, Wiceprzewodniczących Ryszarda Galli oraz Bernarda Gaidy, Sekretarz Zuzanny Donath-Kasiury, Skarbnik Edyty Gisman oraz członków zarządu: Róży Zgorzelskiej, Rudolfa Urbana, Norberta Rascha, Krzysztofa Wysdaka, Norberta Honki, Józefa Swaczyny.


   

X

Strona korzysta z plików cookies, więcej o zasadach wykorzystania plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close