„Siła dialogu – Mniejszość Niemiecka w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku”

„Siła dialogu – Mniejszość Niemiecka w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku”

  • 13 lut 0

13-02-2018

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz z partnerami zaprasza na spotkanie pt. „Siła dialogu – Mniejszość Niemiecka w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku”

Spotkanie ze Świadkami Historii pt. „Siła dialogu – Mniejszość Niemiecka  w latach 80. i 90. na Górnym Śląsku”
godzina 17.00, 28.02.2018 roku

Centralna Biblioteka Josepha von Eichendorffa, Szpitalna 7a, 45-010 Opole

Okres, który będziemy wspominać wciąż wydaje się wielu osobom wcale nie tak odległym czasem, dla innych, młodszych czytelników, to już zamierzchła historia. W latach 80. i 90. wraz z wolnością budziło się w tym okresie życie społeczne, skutkując powstawaniem coraz to nowych organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich; to również czas legalizacji działania mniejszości niemieckiej, powstania wielu organizacji zrzeszających Niemców w Polsce i rosnącej akceptacji dla tej mniejszości w społeczeństwie. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Wstęp bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 27.02.2018 r.

 


X